Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES. Wij hopen dat dit SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES te teleladen.


SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1429 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES (1649 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wordt een apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen eruit. Mocht een batterij ingeslikt zijn, moet er onmiddellijk medische hulp worden gezocht. Let erop, dat er geen vloeistof in de weegschaal, het display of de luidspreker terechtkomt. [. . . ] Om de gesproken versie te deactiveren, draait u de volumeknop 3 helemaal naar rechts, totdat deze hoorbaar vastzit. De taal en het volume moeten alleen bij het eerste gebruik worden ingesteld. Blijf daarbij zo rustig mogelijk staan, zonder uw gewicht te verplaatsen. Als het gewicht is vastgesteld, knippert het resultaat twee keer op het display 2 en er klinkt het vastgestelde gewicht. Nadat u van de weegschaal bent afgestapt, klinkt , , Het apparaat is gebruiksklaar" en u kunt nog een meting starten. Als u gewoon afwacht, geeft de weegschaal door een dubbel geluidssignaal aan, dat zij werd uitgeschakeld. Plaats 3 nieuwe batterijen van het type Micro/ AAA/LR03 conform de aangegeven polariteit in het batterijvak 1. Als het gewicht de maximale weegcapaciteit van 180 kg / 396 lb te boven gaat, wordt , , 0 - Ld" op het display 2 weergegeven en er klinkt , , Overbelasting". U moet onmiddellijk van de weegschaal afgaan, anders zou deze beschadigd kunnen raken. Bewaar daarom geen voorwerpen op de weegschaal, als deze niet wordt gebruikt. Haal de batterijen eruit, als u de weegschaal gedurende een langere periode niet gebruikt. Als zodanig kan zij bij tijd en wijle door hoogfrequentieapparatuur, die in de nabijheid wordt gebruikt (bijv. mobiele telefoons , CB-radiostations , draadloze afstandsbedieningen en magnetrons) , gestoord worden. Indien er storingen optreden, zoals onregelmatige of foutieve meldingen op het display 2, haalt u de weegschaal weg bij de storingsbron of u schakelt de storingsbron uit tijdens gebruik van het product. Als het display 2 , , L0" aangeeft en er klinkt , , Batterij zwak", moet u de batterijen vervangen. Als het display 2 , , Err" aangeeft en er klinkt , , Fout", kan de weegschaal het gewicht niet meten. In dit geval stapt u van de weegschaal af, wacht u een paar seconden en probeert u het nog een keer. Reinig uw weegschaal uitsluitend met neutrale reinigingsmiddelen en een zachte doek. [. . . ] Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SPWS 180 A1 TALKING SCALES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag