Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SPU 900 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SPU 900 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SPU 900 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SPU 900 A1 te teleladen.


SILVERCREST SPU 900 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1221 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SPU 900 A1 (1659 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SPU 900 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik in overeenstemming met bestemming Inhoud van het pakket Technische gegevens Veiligheidsvoorschriften De onderdelen Het apparaat in gebruik nemen Radiofunctie Reinigen Verhelpen van storingen Opmerking over de conformiteit Importeur Milieurichtlijnen Garantie & service Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Behoudens alle rechten, ook die van de fotomechanische weergave, de reproductie en het in omloop brengen door middel van speciale methodes (bijvoorbeeld verwerking van data, informatiedragers en datanetten), ook gedeeltelijk, evenals inhoudelijke en technische veranderingen. Waarschuwing Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een eventuele gevaarlijke situatie. als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden , kan dit letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Stel met de toetsen DOWN/UP i/o de gewenste tijd in (een periode van 1 minuut tot 23:59 h is mogelijk). Wilt u de timer-functie vóór het alarm beëindigen, houdt u de toets NAP/USER k een seconde lang ingedrukt. Wekfunctie (Alarm 1 tot 4) U kunt met uw radiowekker tot wel vier wektijden programmeren. 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, slaat het apparaat de instelling op en verlaat het de instel-modus. Druk op de toets SNOOZE/DIMMER y, om de weekdagen waarop u gewekt wilt worden, in te stellen: Ukuntkiezentussen , , werkdagen"(MON, TUE, WED, THU, FR), , , weekeinde"(SAT, SUN)en, , opiederedag"(MON, TUE, WED, THU, FR, SAT, SUN). Houd de toets SNOOZE/DIMMER y 2 seconden lang ingedrukt, als u op een bepaalde dag van de week gewekt wilt worden. om deze weekdag in te stellen , drukt u herhaald op de SNOOZE/DIMMER-toets y. Oriënteert u zich daarbij aan de weekdagen-melding rechts boven in het display: MON = Maandag TUE = Dinsdag WED = Woensdag THU = Donderdag FRI = Vrijdag SAT = Zaterdag SUN = Zondag Uitgeschakeld Om weer terug te keren naar de keuze van werkdagen, weekeinde of hele week, houdt u de SNOOZE/DIMMER-toets y opnieuw 2 seconden lang ingedrukt. De instellingen voor de wekfunctie zijn nu opgeslagen en worden weergegeven. En de wekfunctie , , Radio" is gekozen, wordt de radio met toenemend volume een uur lang ingeschakeld op de laatst ingestelde zender. Telkens om een wekfunctie te beëindigen drukt u op een willekeurige toets met uitzondering van de SNOOZE/DIMMER-toets y. De sluimerfunctie Als u op de SNOOZE/DIMMER-toets y drukt, wordt het alarm dat zojuist actief is voor de tijd die voor deze functie is ingesteld uitgezet (zie hoofdstuk , , Tijd voor de sluimerfunctie instellen", 1 - 59 min. De herinneringsfunctie Het apparaat zal u aan een datum herinneren, die door u met de herinneringsfunctie werd ingesteld. In dit geval wordt op deze dag van 8:00 - 23:00 op ieder vol uur 10 minuten lang een herinneringsalarm afgegeven. Drukt u opnieuw op de toets DOWN i, dan verschijnt , , ­W" (voor tijd en wereldtijd) op het display. Drukt u opnieuw op de toets DOWN i, dan verschijnt , , DW" (voor tijd - datum - wereldtijd afwisselend) op het display. De technische gegevens van het apparaat maken een instelbaar frequentiebereik mogelijk buiten het toegelaten frequentiebereik van 87, 5 ­ 108 MHz en 526, 5 ­ 1606, 5 kHz. In verschillende landen kunnen afwijkende landelijke bepalingen bestaan over de toegewezen radiofrequentiebereiken. Houd er rekening mee dat u buiten het toegewezen radiofrequentiebereik ontvangen informatie niet mag verkopen, doorgeven aan derden of gebruiken voor niet-geëigende doeleinden. Voor de FM-radio-ontvangst rolt u de draadantenne 2) helemaal uit en bepaalt u een goede richting met de radio aan. Voor de AM-ontvangst beschikt het apparaat over een ingebouwde antenne. Om de AM-ontvangst te verbeteren, draait u het apparaat in een betere positie. [. . . ] Drücken Sie die Tasten DOWN/UP i/o, um die Projektionsdauer von 1 - 59 Minuten einzustellen. Im Display g erscheint die NAP-Anzeige und die Zeitanzeige 010 blinkt. Wollen Sie die Timerfunktion vor dem Alarm beenden, halten Sie die Taste NAP/USER k eine Sekunde lang gedrückt. Drücken Sie die Tasten DOWN/UP i/o, um die gewünschte Weckzeit einzustellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SPU 900 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SPU 900 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag