Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SON 90 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SON 90 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SON 90 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SON 90 A1 te teleladen.


SILVERCREST SON 90 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1588 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SON 90 A1 (2064 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SON 90 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wenn die Anschlussleitung, die mit dem Fußpedal verbunden ist, beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Die nebenstehende Tabelle gibt Ihnen eine kurze Übersicht über die Unterschiede bei Verwendung einer Nadel (ausführliche Informationen dazu siehe Kapitel , , Einstellen der Nahtbreite"). Stellen Sie die Maschine immer am Netzschalter 8 aus, wenn Sie die Frontklappe 0 öffnen. Sie können die Maschine nicht starten, wenn die Frontklappe 0 offen steht. [. . . ] De hendel voor het differentieel transport 9 kan worden ingesteld in een bereik van 1:0, 7 tot 1:2, 0. Zij moet voor het aan elkaar naaien van de afzonderlijke delen worden aangebracht. Zet de hendel voor differentieel transport 9 op een hogere waarde dan 1, 0 (afb. De uitgerekt overlocknaad is geschikt voor golfeffecten aan sierkragen, mouwen en rokzomen etc. Zet de hendel voor differentieel transport 9 op een lagere waarde dan 1, 0 (afb. Houd de naad voor en achter het naaivoetje a licht vast, om het textiel op spanning te houden. Als u aan het instelwiel voor de steeklengte 5 een waarde van , , 3" of hoger heeft ingesteld, dan wordt deze instelling automatisch terug op , , 3" gezet, als u de hendel voor differentieel transport 9 op 2. Om kokervormig textiel, zoals bijvoorbeeld mouwen of broekspijpen te bewerken, kunt u het vrije arm-deksel verwijderen. U kunt nu het textiel over de vrije arm w trekken en het bewerken (afb. Om het vrije arm-deksel er weer op te zetten, schuift u dit zo ver over de vrije arm w, totdat het vastklikt en vastzit (afb. Schuif de naadbreedte-schakelaar d op , , S", zodat de naadbreedte-vinger voorgeschoven wordt (1)(afb. Schuif de naadbreedte-schakelaar d op , , R", zodat de naadbreedte-vinger teruggeschoven wordt (1)(afb. De naadbreedte-schakelaar d moet tot aan de aanslag geschoven worden, anders worden de naden niet netjes. Leg alle draden onder het naaivoetje a naar achteren, licht naar links, over de steekplaat e. Draai het handwiel 6 2 tot 3 omwentelingen naar u toe, om de vorming van de lege draadketting te beginnen. Houd de lege draadketting weer vast en activeer voorzichtig het voetpedaal, totdat de lege draadketting ca. Leg het textiel van voren onder het naaivoetje a en naai een testnaad (afb. In geen geval daarbij aan het textiel trekken, aangezien anders de naald verbogen wordt en zelfs afbreekt. Alle aanduidingen over de spanningsinstellingen voor verschillende steeksoorten zijn slechts richtgetallen. De spanning is altijd gerelateerd aan soort en sterkte van het naaigoed, naalddikte, evenals sterkte, soort en materiaalsamenstelling van de draad. Alleen zo kunt u zien, of de spanningsinstellingen correct zijn, of nog veranderd moeten worden. Deze steek met een naald en 2 draden wordt gebruikt voor het afwerken van kanten bij lichte en rekbare stoffen. [. . . ] Leg op een hoekpunt een vouw, zodat de beide kanten een lijn vormen (afb. Zodoende bevinden de naalden zich niet in het snijdbereik van de messen i s en kunnen zij daarna weer gemakkelijk verwijderd worden. Om een loslaten van de lege draadketting te voorkomen, rijgt u de lege draadketting in een handnaald. Voer hiervoor het band toe door de sleuf in het voorste bereik van het naaivoetje a (afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SON 90 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SON 90 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag