Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SNHT 1.5 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SNHT 1.5 B2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SNHT 1.5 B2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SNHT 1.5 B2 te teleladen.


SILVERCREST SNHT 1.5 B2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2439 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SNHT 1.5 B2 (1995 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SNHT 1.5 B2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LET OP Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een eventuele materiële schade. OPMERKING Een opmerking wijst op extra informatie, die de omgang met het apparaat vergemakkelijkt. Gebruik in overeenstemming met bestemming Met dit apparaat kunt u voorzichtig haren verwijderen uit neus of oor, evenals de wenkbrauwen trimmen. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. [. . . ] De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen uit afvoertechnische aspecten en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKIN Indien mogelijk de originele verpakking bewaren gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. 1) Om het batterijvak 5 te openen, draait u de batterijvak-klep 6 zo ver tegen de pijltrichting in op het handgedeelte 4, dat de punt op de batterijvak-klep 6 onder het open slot op het hand. Zet daarvoor de batterijvak-klep 6 schuin op het batterijvak 5, zodat de punt op de batterijvak-klep 6 onder het open slot op het handgedeelte 4 ligt . Draai de batterijvak-klep 6 zo ver, dat de punt onder het gesloten slot . WAARSCHUWING - LETSELGEVAAR Steek de scheerkop 1 niet te ver naar binnen!3) Steek de scheerkop 1 voorzichtig in het neusgat en draai het apparaat daarbij langzaam, zodat alle neusharen worden verwijderd. 4) Trek de scheerkop 1 weer uit het neusgat en draai het apparaat daarbij. 4) Om slechts afzonderlijke haren in te korten, beweegt u het kamopzetstuk 7/8 alleen over deze afzonderlijke haren heen langs de wenkbrauw. 5) Om haren direct boven het huidoppervlak te verwijderen, haalt u het kam-opzetstuk 7/8 eraf en gaat u met de scheerkop 1 in het gewenste bereik direct over de huid heen. WAARSCHUWING - LETSELGEVAAR Steek de scheerkop 1 niet te ver naar binnen!Reinig het apparaat na ieder gebruik: Om de haren te verwijderen van de scheerkop 1 en de kamopzetstukken 7/8 maakt u deze schoon met het schoonmaakkwastje 9. OPMERKING Gebruik het apparaat pas weer als het volledig is opgedroogd. OPMERKING Doe periodiek lemmetolie geschikt voor scheerapparaten in de scheerkophouder 2, uiterlijk echter, als de messen niet meer goed draaien. Hiervoor kunt u de scheerkophouder 2 eraf halen: 1) Draai de scheerkophouder 2 ca. 45° tegen de wijzers van de klok in, om hem los te maken en eraf te halen. 45° naar rechts verplaatst op het handgedeelte 4, zodat hij in de geleider op het handgedeelte 4 grijpt. 3) Draai de scheerkophouder 2 met de wijzers van de klok mee, om hem te bevestigen. Steek altijd het beschermkapje 0 op de scheerkop 1, om deze te beschermen. Wordt het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de batterijen eruit, om een lekken van de batterijen te vermijden. [. . . ] Voor een deskundig gebruik van het product moeten alle aanwijzingen die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing precies opgevolgd worden. Gebruiksdoeleinden en handelingen, waarvan wordt afgeraden in de gebruiksaanwijzing of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist vermeden worden. Het product is uitsluitend bestemd voor het privé- en niet voor het bedrijfsmatige gebruik. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SNHT 1.5 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SNHT 1.5 B2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag