Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER. Wij hopen dat dit SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER te teleladen.


SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (613 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER (460 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Steek het apparaat niet verder in uw neusgat of oor dan tot waar de smalle punt komt. [. . . ] Zet daarvoor het deksel van het batterijvak 5 schuin op het batterijvak 4, zodat de punt op het batterijvak-deksel 5 tegen de pijl op het handapparaat 3 aanligt . Draai het deksel van het batterijvak 5 zo ver, dat de punt tegen het symbool van het slot aan ligt . 45° naar rechts verzet op het handapparaat 3, zodat het in de geleider grijpt op het handapparaat 3. ³ Draai het opzetstuk voor mesjes 2 met de wijzers van de klok mee om het te bevestigen. ³ Draai het opzetstuk voor mesjes 2 tegen de wijzers van de klok in om het los te maken en af te nemen. -³ Zet het opzetstuk voor mesjes voor neus-/oorharen 2 erop, zoals beschreven in hoofdstuk , , Opzetstuk voor mesjes opzetten en afnemen". ³ Verzekert u zich vóór gebruik ervan dat het opzetstuk voor mesjes 2 correct is bevestigd. ³ Schakel pas dan het handapparaat 3 in met de aan-/ uitknop (schakelaar omhoog schuiven, cijfer 1 zichtbaar). ³ Steek de punt van het opzetstuk voor mesjes 2 voorzichtig in uw neusgat of ooropening. ³ Schakel het apparaat na gebruik weer uit (schakelaar omlaag schuiven, cijfer 0 zichtbaar). ³ Haal het geplaatste opzetstuk voor mesjes 2 van het handapparaat 3 af en maak dit onder stromend water schoon. ³ Neem de batterij uit wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst. Batterijen Deponeer de batterijen in geen geval bij het normale huisvuil. [. . . ] Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SNHT 1.5 A1 NOSE-EAR TRIMMER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag