Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SND 3600 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SND 3600 A2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SND 3600 A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SND 3600 A2 te teleladen.


SILVERCREST SND 3600 A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (630 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SND 3600 A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de onderhavige gebruiksaanwijzing worden volgende waarschuwingen gebruikt: WAARSCHUWING Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een eventuele gevaarlijke situatie. als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden , kan dit letsel tot gevolg hebben. De aanwijzingen in deze waarschuwing opvolgen om persoonlijk letsel te vermijden. LET OP Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een eventuele materiële schade. [. . . ] het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING Indien mogelijk de originele verpakking bewaren gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. Eisen aan de plaats van opstelling Voor een veilig en foutloos functioneren van het apparaat moet de plaats van opstelling aan volgende voorwaarden voldoen: Het apparaat moet op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond worden geplaatst. Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving, of in de buurt van brandbaar materiaal. Plaats het apparaat zodanig, dat het niet blootstaat aan directe instraling door de zon. Systeemvereisten NL U heeft een computer nodig met een vrije USB-aansluiting en als besturingssysteem Windows® XP, Windows® Vista of Windows® 7 van de Firma Microsoft®. Installatie van het programma ArcSoft MediaImpression 2 OPMERKING In deze gebruiksaanwijzing zijn alleen die programmaonderdelen beschreven, die u nodig heeft om uw dia's, resp. De beeldschermweergave kan afwijken, naar gelang de weergaveinstellingen bij andere besturingssystemen. OPMERKING Als u de autostart-functie heeft uitgeschakeld en de installatieprocedure begint niet automatisch, start de installatieprocedure door een dubbelklikken op het bestand , , autorun. Het venster voor de keuze van de installatie-directory wordt weergegeven. Het venster voor de keuze van de programma-map (invoer in het startmenu van Windows) wordt weergegeven. Het programma wordt geïnstalleerd en de voortgang van de installatie wordt weergegeven. Kies de bestandsformaten uit, die aan het programma verbonden moeten worden en klik op de schermknop , , Verder >". Aansluiting Sluit het USB-kabel 4 aan op een USB-aansluiting van uw computer. In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen over de bediening en het bedrijf van het apparaat. Leg de dia's op de juiste manier in de daarvoor bestemde schacht van het dia-magazijn 6 . Voer het dia-magazijn 6 met het kijkvenster eerst in de inschuifopening 3 . Met de schuiver die aan de zijkant van het dia-magazijn 6 zit, worden de dia's in de schacht afzonderlijk in de scanner geschoven. Schuif daarvoor de schuiver eerst tot aan de aanslag weg van de scanner. Vervolgens de schuiver weer voorzichtig in richting van de scanner bewegen. OPMERKING Een dia die in de scanner zit wordt daardoor uit het apparaat verwijderd en een nieuwe dia in het zichtbereik van de scanner geschoven. [. . . ] reinig de lens van de scanner binnenin het apparaat met de schoonmaakborstel 7 . Schuif daarvoor de schoonmaakborstel met het schoonmaakvlak omlaag alleen in de rechter inschuifopening 3 . Problemen oplossen Problemen oplossen NL In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen over de lokalisering van storingen en het verhelpen van storingen. WAARSCHUWING Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om gevaren en materiële schade te vermijden: Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen, die door de fabrikant zijn geschoold. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SND 3600 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SND 3600 A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag