Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SMZ 260 C2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SMZ 260 C2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SMZ 260 C2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SMZ 260 C2 te teleladen.


SILVERCREST SMZ 260 C2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (990 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SMZ 260 C2 (1141 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SMZ 260 C2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pak de universele hakmachine, het netsnoer en de stekker nooit vast met natte handen. Als het netsnoer, of het motorblok, beschadigd blijken moet u de universele hakmachine door vakkundig personeel laten repareren alvorens deze opnieuw te gebruiken. u mag het de behuizing van het motorblok van de universele hakmachine niet openen. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. [. . . ] Na de aangegeven KB-tijd moet het apparaat zolang worden uitgeschakeld tot de motor is afgekoeld. Maak het apparaat voor het eerste gebruik grondig schoon volgens de aanwijzingen in het gedeelte over reiniging. ³ Sluit de kom 6 met het deksel 4: zet deze zo Op de kom 6, dat de punten op het deksel 4 in de geleiders op de kom 6 grijpen. Draai het deksel 4 dan zo, dat de punten in de geleiders omlaag glijden en dat het deksel 4 vastklikt. ³ Om een hogere bewerkingssnelheid , , Turbo" voor het vulmateriaal te verkrijgen, drukt u behalve op het motorblok 2 ook op de turbo-toets 1 en houdt u deze ingedrukt zoals te zien op afbeelding C. ³ Steek de meshouder 5 met het mes 7 op het ³ Bereid te levensmiddelen waarmee u wilt vullen Voor, door grote stukken zover klein te snijden dat deze in de kom 6 passen. Neem hierbij de volgende tabel in acht: Levensmiddelen Salami Kaas Als er tijdens de bewerking grotere stukken vulmateriaal vast komen te zitten tegen de wand van de kom, tilt u het motorblok 2 van de deksel-band 3 af. Erg harde levensmiddelen moeten vóór de bewerking in kleinere stukken worden verdeeld (ca. Hiervoor drukt u een paar keer kort op de turbo-toets 1 (additioneel bij drukken op het motorblok 2). Als het vulmateriaal niet helemaal wordt fijngehakt, kunt u het ofwel in kleinere stukken snijden, of het motorblok 2 van de deksel-band aftillen 3. de kom 6 stevig schudden en vervolgens opnieuw met de bewerking beginnen. ³ Als de levensmiddelen zijn fijngehakt, laat u motorblok 2 en in voorkomend geval de turbotoets 1 los. Er bestaat gevaar voor letsel en de inhoud kan eruit spatten, wat tot verontreinigingen kan leiden. Met het garde-opzetstuk 0 kunt u met dit apparaat ook room kloppen: ³ Wacht totdat het mes 7 stilstaat. Bij het omgaan met het extreem scherpe mes 7 bestaat gevaar voor verwonding. ³ Steek de meshouder 5 met het mes 7 op het ³ Schuif het garde-opzetstuk 0 op de meshouder 5: Voor 100 ml room steekt u het zodanig op de meshouder, dat het garde-opzetstuk 0 op beide messen rust en vastklikt. Voor 200 ml room draait u het garde-opzetstuk 0 verticaal om 180°, zodat dit alleen nog maar op één mes rust en vastklikt. ³ Trek de meshouder 5 met het mes 7 voorzichtig ³ Haal de levensmiddelen uit de kom. opmerking: Door het fijnhakken van hardere, schurende levensmiddelen kan de kom 6 na verloop van tijd mat gaan uitzien. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op het functioneren van het apparaat. [. . . ] Zet de universele hakmachine na gebruik en reiniging weer in elkaar, zodat u zich niet aan het blootliggende mes 7 verwondt. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst. U mag het motorblok 2 niet reinigen in de vaatwasser, omdat het daardoor beschadigd raakt. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SMZ 260 C2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SMZ 260 C2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag