Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SMMG 4.5 B1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SMMG 4.5 B1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SMMG 4.5 B1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SMMG 4.5 B1 te teleladen.


SILVERCREST SMMG 4.5 B1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (594 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SMMG 4.5 B1 (445 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SMMG 4.5 B1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moet door iedere persoon gelezen en toegepast worden, die belast is met de bediening en het verhelpen van storingen van het apparaat. Bewaar deze handleiding en geef deze samen met het apparaat aan een volgende bezitter door. In de onderhavige handleiding worden de volgende waarschuwingen gebruikt: WAARSCHUWING Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden , kan dit letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Neem een defect apparaat of een apparaat dat gevallen is niet in gebruik. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beschreven gebruiksdoel (zie hoofdstuk Gebruik in overeenstemming met bestemming). Personen die ongevoelig zijn voor warmte dienen daarom bijzonder voorzichtig met het apparaat om te gaan. WAARSCHUWING Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/ of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. NL Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Gebruik het apparaat niet in bad of in de buurt van met water gevulde badkuipen, zwembaden of gootstenen. Stel het apparaat niet bloot aan vocht, gebruik het uitsluitend in droge ruimtes. WAARSCHUWING Gevaar door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming!Voor een veilige omgang met batterijen neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht: Gooi batterijen niet in het vuur. Ga met beschadigde of lekkende batterijen uiterst voorzichtig te werk. Neem de batterijen uit wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Druk op de ontgrendelknop van het batterijvak 3 en haal de van het apparaat. Weer en druk de klep aan tot Rug Beweeg het apparaat parallel aan de wervelkolom resp. Plaatsen waar de spieren gespannen zijn, kunt u met cirkelende bewegingen masseren. Armen en benen Masseer de spieren met zachte heen en weer gaande bewegingen. Gebruik het koelopzetstuk 5 voor het ontspannen van vermoeide spieren. lET OP Het koelopzetstuk 5 mag uitsluitend worden gebruikt wanneer de aan/uit-knop 2 op stand A staat. OPMERKING Als het koelopzetstuk 5 maar moeilijk gemonteerd kan worden, nadat u het uit de koelkast heeft gehaald, wacht dan even een paar minuten. Wanneer de aan/uit-knop 2 op stand B staat, wordt naast de vibratie de infraroodlamp 4 ingeschakeld. Om een opzetstuk af te nemen, draait u het zo ver, dat de pijl naar het open slotsymbool wijst en neemt u het van het apparaat af. [. . . ] Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. OPMERKING NL De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare delen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SMMG 4.5 B1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SMMG 4.5 B1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag