Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLS 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLS 1000 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SLS 1000 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLS 1000 A1 te teleladen.


SILVERCREST SLS 1000 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (578 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SLS 1000 A1 (685 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SLS 1000 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OPMERKING Een opmerking wijst op extra informatie, die de omgang met het apparaat vergemakkelijkt. Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor voeding van apparaten met een bedrijfs(mobiele telefoon, MP3-speler, enz. Elk ander of verderspanning van 5 V gaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en kan resulteren in beschadigingen en verwondingen. Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, zijn uitgesloten. [. . . ] Bij gebruik van andere netvoedingen kunnen het oplaadstation en /of aangesloten apparaten beschadigd raken. Sluit nooit een spanningsbron/stekkeradapter aan op de uitgangsconnectoren (aansluitingen voor de adapterkabels) van het oplaadstation. Koppel het apparaat voorafgaand aan het reinigen en bij niet-gebruik van de stekkeradapter en de aangesloten apparaat los, om het risico van een elektrische schok te voorkomen. De stekkeradapter verbruikt in de standbystand stroom, koppel hem daarom bij niet-gebruik los van het lichtnet. De toevoer altijd aan de stekkeradapter uit het stopcontact halen, niet aan het aansluitsnoer. Haal als storingen optreden en bij onweer de stekkeradapter uit het stopcontact. Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de stekkeradapter in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald. Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om gevaren te vermijden: Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed door kinderen worden gebruikt. Neem de aanwijzingen voor de eisen aan de plaats van opstellen en voor de elektrische aansluiting van het apparaat in acht om persoonlijke en materiële schade te vermijden. Oplaadstation SLS 1000 A1 Stekkeradapter NS120P180PGS 12 aansluitkabel voor 5 V Deze gebruiksaanwijzing OPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk "Service"). Haal alle delen van het apparaat en deze gebruiksaanwijzing uit de doos. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen om afvoertechnische redenen en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. Aansluitconnector voor stekkeradapter Aansluitconnector voor adapterkabel Aansluitconnector voor adapterkabel Aansluitconnector voor adapterkabel Aansluitconnector voor adapterkabel USB-aansluiting Stekkeradapter Bedrijfs-LED stekkeradapter Adapterkabel Nokia groot (MC01) Adapterkabel Nokia klein (MC28) LET OP Vergelijk voorafgaand aan het aansluiten van het apparaat de informatie over de vereiste ingangsspanning op het kenplaatje met de voor het bedrijf bestemde spanningsbron. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat er geen schade aan het apparaat optreedt. Verzeker u ervan dat de kabel van de stekkeradapter 8 onbeschadigd is en niet over hete vlakken en/of scherpe kanten wordt geleid, anders raakt deze beschadigd. Sluit de stekkeradapter 8 aan op het oplaadstation door de stekker in de aansluitconnector 2 aan de achterkant van het apparaat te steken. Controleer de maximale ingangsspanning van het apparaat dat u wilt opladen. [. . . ] Dit apparaat voldoet met betrekking tot overeenstemming aan de wezenlijke eisen en de andere relevante voorschriften van de EMCrichtlijn 2004/108/EC, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en de Ecodesign-richtlijn 2009/125/EC (uitvoeringsverordening 278/2009). Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SLS 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SLS 1000 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag