Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLM 11 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLM 11 B2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SLM 11 B2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLM 11 B2 te teleladen.


SILVERCREST SLM 11 B2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (319 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SLM 11 B2 (374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SLM 11 B2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik aandachtig door en berg deze opvoor toekomstig gebruik. Gebruik in overeenstemming met bestemming De auto-oplader is uitsluitend bestemd voor het opladen van mobiele telefoons en 5V-apparaten met USB-aansluiting. [. . . ] Koppel de oplader uitsluitend los via de stekker en trek nooit aan het snoer. LET OP Sluit het apparaat nooit aan zonder uw mobiele telefoon op te laden!Het apparaat verbruikt ook in inactieve toestand stroom en moet daarom na gebruik worden losgekoppeld van het stroomcircuit van het voertuig!Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor transportschade, aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatig gebruik. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. Bij een onvolledige levering of bij beschadigingen door een verkeerde verpakking of door het transport neemt u contact op met de servicehotline (zie hoofdstuk "Garantie en service"). Oplaadadapter voor 12 V en 24 V met aansluitsnoer 1 adapter NokiaTM 3, 5 mm (N1) 1 adapter NokiaTM 2 mm (N2) 1 adapter Micro USB (U2) 1 adapter Mini USB 5-pins (M1) 1 adapter SamsungTM D600 (S1) 1 adapter SamsungTM D800 (S3) 1 adapter SamsungTM G600 (S2) 1 adapter Sony EricssonTM K750 (E2) 1 adapter LGTM KU990 (L1) 1 adapter NintendoTM DS (NDS) 1 adapter Playstation® Portable (PSP) Neem een defect apparaat of een apparaat dat gevallen is niet in gebruik. In geval het snoer of de aansluitingen beschadigd zijn, laat u deze door geautoriseerd en vakkundig personeel, of door de klantenservice vervangen. bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen. Stel het apparaat nooit bloot aan extreme hitte of een hoge luchtvochtigheid. [. . . ] OPMERKING Gebruik daarbij niet te veel kracht, om de aansluiting niet te beschadigen. Veel adapters moeten licht omlaag worden gedrukt (Sony EricssonTM) of er moeten kleine toetsen worden ingedrukt (SamsungTM) om de adapter van de telefoon los te koppelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SLM 11 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SLM 11 B2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag