Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLB 450 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLB 450 A2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SLB 450 A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SLB 450 A2 te teleladen.


SILVERCREST SLB 450 A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1259 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SLB 450 A2 (1199 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SLB 450 A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Aanspraken van welke aard dan ook vanwege beschadigingen veroorzaakt door gebruik dat niet volgens de bestemming is, ondeskundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van ongeoorloofde onderdelen, zijn uitgesloten. In de onderhavige gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt: GEVAAR Een waarschuwing van dit gevarenniveau betekent een dreigend gevaarlijke situatie. Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Bij een onvolledige levering of bij beschadigingen door een verkeerde verpakking of door het transport neemt u contact op met de service-hotline (zie hoofdstuk Service). Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen uit afvoertechnische aspecten en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. Indien mogelijk de originele verpakking bewaren gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. Eisen aan de plaats van opstelling gEVAAR Levensgevaar door elektrische stroom!Bij contact met water van het onder spanning staande apparaat bestaat er levensgevaar!Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om risico's door elektrische stroom te vermijden: Delen die elektrische onderdelen bevatten, uitgezonderd onderdelen van de afstandsbediening, moeten zodanig worden geplaatst of bevestigd dat ze niet in de badkuip kunnen vallen. Delen, die actieve delen bevatten, behalve delen, die met veiligheidslaagspanning tot aan 12 V worden verzorgd, moeten voor personen in het bad ontoegankelijk zijn. Voor een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat moet de plaats van opstelling voldoen aan de volgende voorwaarden: Plaats de pomp nooit boven de badkuip. Plaats de pomp zodanig dat de aanzuigopening onder de pompbehui Plaats de pomp zing niet wordt afgedekt (bijv. Niet in een natte omgeving en niet binnen het bereik van Plaats de pomp spatwater. Niet direct naast een verwarmingspaneel of een straalka Plaats de pomp chel. Het stopcontact moet zijn beveiligd middels een aardlekschakelaar (RCD) met een toegekende lekstroom van niet meer dan 30 mA. Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de netstekker in noodsituaties makkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Bevestig de luchtblaasmat 6 met de zuignappen aan de onderkant op de bodem van de badkuip. LET OP Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het kenplaatje met die van uw lichtnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, om te voorkomen dat er beschadigingen aan het apparaat optreden. Verzeker u ervan dat het aansluitsnoer 4 van het apparaat onbeschadigd is en niet over hete vlakken en/of scherpe kanten wordt geleid. Let erop dat het aansluitsnoer 4 niet strak gespannen of geknikt wordt. U plaatst als volgt een nieuwe batterij: Open het batterijvak aan de achterzijde van de afstandsbediening 9 , draait. [. . . ] Dit apparaat voldoet wat betreft overeenstemming met de basiseisen en de andere relevante voorschriften aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC en aan de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SLB 450 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SLB 450 A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag