Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKRI 2000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKRI 2000 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SKRI 2000 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKRI 2000 A1 te teleladen.


SILVERCREST SKRI 2000 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1358 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SKRI 2000 A1 (767 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SKRI 2000 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. 71 NL BE SKRI 2000 A1 37 Inleiding Inleiding NL BE Informatie bij deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing maakt onderdeel uit van de onderbouwradio SKRI 2000 A1 (hierna aangeduid als “apparaat”) en voorziet u van belangrijke aanwijzingen voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming, de veiligheid, het inbouwen en aansluiten, evenals voor de bediening van het apparaat. de gebruiksaanwijzing moet voortdurend nabij het apparaat beschikbaar zijn. Zij moet door iedere persoon gelezen en gebruikt worden, die opdracht heeft voor de bediening en voor het verhelpen van storingen van het apparaat. [. . . ] Het apparaat beschikt over 60 geheugenposities (4 gebruikers met elk 15 geheugenposities) voor zendfrequenties. Om een zendfrequentie op te slaan gaat u als volgt te werk: ♦ Stel de gewenste zender in, zoals eerder beschreven. De i Pr+ toets 40 of de i Pr– toets 44 op de afstandsbediening de gewenste geheugenpositie voor de ingestelde zender tussen en . ♦ Druk op de toets Mem 4 of de Mem-toets 35 op de afstandsbediening. De ontvangstfrequentie van de ingestelde zender wordt opgeslagen op de gekozen geheugenpositie. De i Pr+ toets 40 of de i Pr– toets 44 op de afstandsbediening de geheugenpositie voor de opgeslagen zender tussen en . sKRI 2000 A1 61 Bediening en bedrijf Automatische zenderzoekactie (AMS-functie) Voorwaarde: het apparaat staat in de stand Radio. Om de geheugenposities voor de zendfrequenties met de best ontvangen zenders te bezetten, kan een automatische zenderzoekactie worden uitgevoerd. OPMERKING ► Bij de uitvoering van de navolgend beschreven functie gaan alle eerder opgeslagen zenders verloren. ♦ Houd de toets i / Memory Scan 14 of de Memory Scan-toets 36 minstens drie seconden lang ingedrukt. Het apparaat begint met de zenderzoekactie en bezet de geheugenposities met de gevonden zenders. ™ Na afloop van de zenderzoekactie kunt u door één keer drukken op de toets i / Memory Scan 14 of de Memory Scan-toets 36 alle opgeslagen zenders tussen en 10 seconden lang laten weergeven. OPMERKING ► Worden er meer dan 60 zenders gevonden, dan worden alleen de eerste 60 ontvangstfrequenties opgeslagen. – Worden er minder dan 60 zenders gevonden, dan blijven de laatste geheugenposities onveranderd. NL BE Weergave van externe audio-apparaten ♦ Sluit een extern audio-apparaat, zoals bijv. Een MP3-speler, aan op de 3, 5 mm jackplug-aansluiting AUX IN 26 op de achterkant van het apparaat. ♦ Druk op de toets Power 6 of de toets 30 op de afstandsbediening. Aansluiting iPod / iPhone Met het station 29 kunt u het apparaat ook als luidspreker voor uw iPod/iPhone gebruiken. I Enter 13 om de menubesturing voor de iPod / Hiermee kunnen de volgende functies worden uitgevoerd: Toets i / Pr– / AL2 16 i / Pr+ / AL1 18 i-Time Sync Bass 12 NL BE Functie Volgende functie Vorige functie Tijdsaanduiding en datum van het apparaat synchroniseren met de tijd van de iPod / iPhone Weergave onderbreken en vervolgen Snel terugspoelen Snel vooruitspoelen Kort drukken: menu terug Lang drukken: selectie bevestigen i i / Memory Scan 14 / Down 19 / Up 17 I Enter 13 Muziek weergeven Bereid het aansluitstation 29 voor, zoals beschreven in het hoofdstuk Station voorbereiden voor iPod / iPhone pag. ♦ Druk meermaals op de toets Function / ST 7 of de toets Function / ST 38 te selecteren. Op de afstandsbediening om de functie ♦ Selecteer op de iPod / iPhone een titel (of een album resp. Tijd i-Time Sync instellen Met de functie iTime-Sync kunt u de tijd en datum op het apparaat synchroniseren met de tijd en datum van uw iPod of iPhone (iPod Touch, iPod nano en iPod Classic; oudere iPod-modellen zoals iPod mini ondersteunen deze functie niet). [. . . ] ™ Drücken Sie die Taste i-Time Sync Bass 12 oder die Taste iTime Sync Bass 43 auf der Fernbedienung. Um die Stereofunktion zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: ♦ Drücken und halten Sie die Taste Function / ST 7 oder die Taste Function / ST 38 auf der Fernbedienung gedrückt, bis im Display die aktuelle Einstellung der Stereofunktion angezeigt wird ( oder ). ™ Drücken und halten Sie die Taste Function / ST 7 oder die Taste Function / ST 38 auf der Fernbedienung erneut, um die Einstellung zu wechseln. ™ Drücken und halten Sie die Taste Mode / Lock 11 oder die Mode Lock Taste 45 auf der Fernbedienung für mindestens zwei Sekunden gedrückt, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SKRI 2000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SKRI 2000 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag