Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKH 40 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKH 40 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SKH 40 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKH 40 A1 te teleladen.


SILVERCREST SKH 40 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (645 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SKH 40 A1 (724 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SKH 40 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze met de koptelefoon door aan volgende eigenaren. Herdruk, ook gedeeltelijk, evenals de weergave van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, gebruik dat niet volgens de bestemming is, ondeskundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van niet toegelaten onderdelen. Gebruik in overeenstemming met bestemming Deze koptelefoon is uitsluitend bestemd voor het niet bedrijfsmatige gebruik voor het beluisteren van audio-materiaal. [. . . ] Gebruik de koptelefoon niet bij het besturen van gemotoriseerde voertuigen, bij het fietsen of in andere situaties, waarin de verminderde waarneming van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of voor anderen zou kunnen vormen. Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht voor een veilige omgang met de koptelefoon: Controleer de koptelefoon vóór het gebruik op uitwendige zichtbare schade. In geval de snoeren of aansluitingen beschadigd zijn, laat u deze door geautoriseerd en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen. Personen, die wegens hun lichamelijke, geestelijke of motorieke vermogens niet in staat zijn om de koptelefoon veilig te bedienen, mogen de koptelefoon alleen gebruiken onder toezicht van of na aanwijzing door een verantwoordelijk persoon. Geef kinderen alleen toestemming voor gebruik van de koptelefoon mits onder toezicht. Laat reparaties aan de koptelefoon alleen uitvoeren door geautoriseerde speciaalzaken of door de klantenservice. Ondeskundige reparaties kunnen resulteren in gevaren voor de gebruiker. Een reparatie van de koptelefoon tijdens de garantieperiode mag alleen uitgevoerd worden door een door de producent geautoriseerde klantenservice. Voer geen eigenmachtige reconstructies of veranderingen aan de koptelefoon uit. bescherm de koptelefoon tegen vochtigheid en het binnendringen van vloeistoffen. NL De koptelefoon wordt standaard met volgende componenten geleverd: Koptelefoon Deze gebruiksaanwijzing OPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk Service). De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen uit afvoertechnische aspecten en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. Bij het opzetten van de koptelefoon op de markering voor de zijde , , R" (rechts) en , , L" (links) op de hoorschelpen +3 letten. Stel de instelbare hoofdbeugel 2 zo in, dat de koptelefoon comfortabel op het hoofd zit en de hoorschelpen de oren bedekken. U kunt de koptelefoon aansluiten aan talloze weergavetoestellen (bijv. [. . . ] Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw goederen gegarandeerd. OPMERKING De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare delen, bijv. De koptelefoon is uitsluitend bestemd voor het privégebruik en niet voor het bedrijfsmatige gebruik. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SKH 40 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SKH 40 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag