Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE. Wij hopen dat dit SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE te teleladen.


SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (685 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE (795 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de netstekker uit het stopcontact als u het apparaat verplaatst, vult, bij storingen, voordat u het apparaat schoonmaakt of als u het niet gebruikt. Mocht er toch vloeistof in de apparaatbehuizing komen, haal dan meteen de netstekker van het apparaat uit het stopcontact. Gebruik geen externe tijdschakelklok of een apart afstandsbedieningssysteem om het apparaat te bedienen. Leg het netsnoer zodanig dat er niemand op kan gaan staan of over kan struikelen. [. . . ] Indien u het koffiezetapparaat eerder wilt uitschakelen, drukt u zo vaak op de toets ON/AUTO/ OFF s totdat de indicatielampjes y / u uit zijn. Het koffiezetapparaat moet na het koffiezetten ten minste 10 minuten lang afkoelen, voordat u opnieuw koffie zet. Anders bestaat het risico van brandwonden door het uittreden van damp!Doe met de maatlepel gemalen koffie ( grof tot gemiddeld fijn gemalen ) in de filter q. Opmerking: als u gemalen koffie gebruikt die te fijn is gemalen, raakt de filter verstopt q, het water kan niet meer doorlopen en het koffiezetapparaat loopt over!Opmerking: na het koffiezetten zal er altijd een beetje koffie in de glazen kan l zijn, als u het waterreservoir e met water heeft gevuld. U kunt met dit koffiezetapparaat met één hand de koffie in de beker vullen: · Als de koffie in de glazen kan is l, drukt en houdt u uw koffiebeker tegen de koffietoets d aan. Druppels die mogelijk nog naar beneden vallen, worden door het druppel-opvangrooster f opgevangen. Opmerking: Als u koffie schenkt met de hulp van de koffietoets d blijft er altijd een restant koffie in de glazen kan l achter. U kunt ook op de gebruikelijke wijze de koffie uit de glazen kan l schenken: · Til de glazen kan op l en trek deze vervolgens naar voren toe eruit. Opmerking: als u, voordat u de glazen kan l eruit tilt, de koffietoets d heeft geactiveerd, kan het zijn, dat er een paar druppels koffie uit de glazen kan l druppelen. Haal voor het schoonmaken altijd eerst de netstekker uit het stopcontact. Voordat u het koffiezetapparaat reinigt, moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. Met de toets PROG a kunt u het koffiezetapparaat zo instellen, dat het op een vastgelegd tijdstip begint met koffiezetten (timerfunctie). Vul de filter altijd eerst met gemalen koffie q zet het in de filtermand 1( en doe water in het waterreservoir e. Verzekert u zich ervan, dat de glazen kan l leeg is en dat het waterreservoir e niet verder dan de Max-markering is gevuld. Druk twee keer op de toets PROG a zodat TIMER op het display t verschijnt. Stel de gewenste starttijd in met de toets HOUR o en de toets MIN i (zie hoofdstuk , , Tijd instellen"). Het koffiezetapparaat begint op de geprogrammeerde tijd met koffiezetten. Wacht u altijd totdat het koffiezetapparaat volledig is afgekoeld, voordat u het reinigt. [. . . ] Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SKATG 1050 A1 COFFEE MACHINE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag