Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE. Wij hopen dat dit SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE te teleladen.


SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (334 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE (380 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de netstekker uit het stopcontact als u het apparaat verplaatst, vult, bij storingen, voordat u het apparaat schoonmaakt, of als u het niet gebruikt. Mocht er toch een keer vloeistof in de behuizing van het apparaat komen, haal dan direct de stekker uit het stopcontact. Trek het netsnoer altijd bij de stekker uit het stopcontact, trek nooit aan het snoer zelf. Wanneer het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, dient het door de fabrikant, diens klantendienst of een hiertoe bevoegde persoon te worden vervangen om gevaar te voorkomen. [. . . ] Het koffiezetapparaat is uitsluitend bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens. Op de toets MIN 5 voor de minuten, totdat de gewenste tijd is ingesteld. Druk twee keer op de toets PROG 6, zodat alleen nog de tijd op het display 8 te zien is. Als het koffiezetapparaat van de netstroom wordt ontkoppeld (of in geval van een korte stroomuitval), blijft de ingestelde tijd voor max. In geval van een langere ontkoppeling van de netstroom moet u de instellingen opnieuw uitvoeren. Open het deksel 1 en leg een filterzakje (formaat 1x4) met omgevouwen zijden in de filterinzet 2. Vul het reservoir nooit verder met water dan tot de markering Max (12 kopjes). Als het koffiezetten beëindigd is, kunt u de glazen kan q eruit halen en de koffie serveren. Wilt u de koffie niet meteen serveren, laat u deze in het koffiezetapparaat staan. Als u het koffiezetapparaat handmatig wilt uitschakelen, drukt u 2 keer op de toets ON/AUTO/ OFF 7, zodat het geïntegreerde indicatielampje continu brandt. Met de toets PROG 6 kunt u het koffiezetapparaat zo instellen dat het koffiezetten op een vastgesteld tijdstip begint. Doe altijd eerst koffiepoeder in het filterzakje in de filterinzet 2 en water in het waterreservoir 3. Let erop, dat het waterreservoir 3 niet hoger dan de max-markering (12 kopjes) is gevuld. Druk 2 keer op de toets PROG 6, zodat TIMER op het display 8 verschijnt. Stel de gewenste starttijd in met de toets HOUR 4 en de toets MIN 5 (zie hoofdstuk "Tijd instellen"). Het geïntegreerde blauwe indicatielampje knippert en geeft daarmee aan, dat de timer is ingesteld. Als u de timer wilt deactiveren, drukt u één keer op de toets ON/AUTO/OFF 7, zodat het geïntegreerde blauwe indicatielampje continu brandt. Haal voor het schoonmaken altijd eerst de netstekker uit het stopcontact. Laat het koffiezetapparaat ongeveer 5 minuten afkoelen voordat u opnieuw koffie gaat zetten of nieuw water in het reservoir doet. Voordat u het koffiezetapparaat reinigt, moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. [. . . ] Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door ons geautoriseerde servicefiliaal, vervalt de garantie. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SKAT 1000 EDS A1 COFFEE MACHINE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag