Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKACD 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKACD 1000 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SKACD 1000 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SKACD 1000 A1 te teleladen.


SILVERCREST SKACD 1000 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1019 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SKACD 1000 A1 (1013 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SKACD 1000 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het koffiezetapparaat nooit zonder water en vul het nooit met meer water dan tot de max. Gebruik geen externe tijdschakelklok of een separaat systeem voor afstandsbediening om het apparaat aan te sturen. Gebruik de thermoskan van het koffiezetapparaat nooit in de magnetron. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. [. . . ] Leg het netsnoer zodanig dat er niemand op kan gaan staan of over kan struikelen. Gebruik in overeenstemming met bestemming Het koffiezetapparaat is alleen bestemd om koffie te zetten. dit koffiezetapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privé-huishoudens. Elk ander gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en kan resulteren in materiële schade of zelfs lichamelijk letsel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming. Plaats het koffiezetapparaat in geen geval in de buurt van water dat zich in gootstenen of andere reservoirs bevindt. In de nabijheid van water schuilt gevaar, ook wanneer het apparaat niet werkt. Gebruik het koffiezetapparaat alleen op een egale en hittebestendige ondergrond, om schade aan het apparaat en de standplaats te voorkomen. 1 Waterreservoirdeksel met geïntegreerde handgreep 2 Waterreservoir 3 Handgreep van het filterhouderdeksel 4 Filterhouder (met filterinzet) 5 Aromakeuzeknop 6 Koffiedoorloop 7 Thermoskandeksel 8 Thermoskan 9 Aan/uit-knop met geïntegreerd indicatielampje 0 Standplaat q Kabelschacht Vul het waterreservoir 2 nooit met meer dan een totale hoeveelheid water voor 10 kopjes. Alleen wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, is het apparaat volledig stroomvrij. Haal het waterreservoir 2 met behulp van de in het waterreservoirdeksel 1 geïntegreerde handgreep van het koffiezetapparaat af en reinig het waterreservoir 2 met water en een beetje afwasmiddel. Zodra het koffiezetten is beëindigd, ontwijkt er hete lucht door het thermoskandeksel 7. Als de thermoskan 8 uit het koffiezetapparaat wordt getild, sluit het thermoskandeksel 7 automatisch. Om bij het koffiezetten altijd verzekerd te zijn van een optimale smaak, dient u het koffiezetapparaat na elk gebruik schoon te maken. De kalk heeft een nadelige invloed op het functioneren van het apparaat en de smaak van de gezette koffie lijdt eronder. Voordat u het koffiezetapparaat reinigt, moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. Dompel het apparaat bij het schoonmaken in geen geval onder in water en houd het niet onder stromend water. Informeer bij uw waterleverancier naar de waterhardheid van uw leidingwater. Bij een hoge waterhardheid moet er eerder ontkalkt worden en bij een lage waterhardheid later. Gebruik een ontkalkingsmiddel voor huishoudelijke apparaten en neem de gebruiksaanwijzing in acht. Doe de maximaal toegestane hoeveelheid water voor het ontkalkingsmiddel erbij (zie gebruiksaanwijzing ontkalkingsmiddel). Doe er echter niet meer water bij dan tot de markering voor 8 kopjes in het waterreservoir 2. [. . . ] Wacht altijd tot het koffiezetapparaat is afgekoeld, voordat u het schoonmaakt. Veeg de behuizing van het koffiezetapparaat en de thermoskan 8 af met een doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje. Reinig de maatlepel in mild zeepsop en spoel hem af met helder water. Als u het koffiezetapparaat langere tijd niet gebruikt, maakt u het schoon en droogt u het goed af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SKACD 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SKACD 1000 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag