Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHTD 2200 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHTD 2200 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SHTD 2200 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHTD 2200 A1 te teleladen.


SILVERCREST SHTD 2200 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (594 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SHTD 2200 A1 (928 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SHTD 2200 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 23 NL SHTD 2200 A1 13 Informatie bij deze gebruiksaanwijzing NL Deze gebruiksaanwijzing maakt onderdeel uit van de haardroger SHTD 2200 A1 (navolgend aangeduid als 'apparaat') en voorziet u van belangrijke aanwijzingen voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming, de veiligheid, het inbouwen en aansluiten, evenals voor de bediening van het apparaat. de gebruiksaanwijzing moet voortdurend nabij het apparaat beschikbaar zijn. Hij moet worden gelezen en gebruikt door elke persoon die is belast met de bediening van het apparaat en het verhelpen van storingen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze met het apparaat door aan de volgende eigenaar. [. . . ] In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. Laat een defecte haardroger alleen door gekwalificeerd en vakkundig personeel repareren. 16 GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water, vooral niet in de buurt van wasbakken, badkuipen of vergelijkbare objecten. De nabijheid van water vormt een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Als extra beveiliging adviseren wij het installeren van een lekstroombeveiliging met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Leg de haardroger nooit in ingeschakelde toestand neer en laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht. Leg de haardroger nooit in de buurt van warmtebronnen neer en bescherm het netsnoer tegen beschadigingen. Als de haardroger is gevallen of beschadigd, mag u hem niet meer gebruiken. laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren. Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd: Haardroger Concentrator Finger diffusor Bedieningshandleiding 1) Haal alle onderdelen van het apparaat en de bedieningshandleiding uit de doos. Bij een onvolledige levering of schade als gevolg van een gebrekkige verpakking of transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie het hoofdstuk "Garantie en service"). nL De verpakking afvoeren De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. OPMERKING Bewaar de originele verpakking zo mogelijk gedurende de garantietijd van het apparaat, om het apparaat bij aanspraak op de garantie correct te kunnen verpakken. Technische gegevens Netspanning Nominaal vermogen Beschermingsklasse 230 - 240 V ~, 50 Hz 2000 - 2200 W II Apparaatbeschrijving 1 Concentrator 2 Luchtaanzuigrooster 3 Ophangoog 4 Ionenschakelaar 5 Schakelaar voor blaaslucht (2 standen) 6 Schakelaar voor warmte (3 standen) 7 Toets voor koeling 8 Finger diffusor SHTD 2200 A1 19 Bediening Verwarmings- en blaasstanden NL 1) Steek de stekker in het stopcontact. Hiermee kunt u de sterkte van de luchtstroom (blaasluchtschakelaar 5) en de warmtestand (warmtestandschakelaar 6) gescheiden instellen: Blaaskracht O Haardroger is uit Weinig luchtstroom Sterke luchtstroom Warmtestand Koude luchtstroom Lage warmtestand Hoge warmtestand 3) Na gebruik schakelt u het apparaat uit door de blaasluchtschakelaar 5 op "O" te zetten. Koelstand Met de koelstandtoets 7 kunt u bij iedere combinatie van blaas- en verwarmingsstand een koude luchtstroom produceren. Ioniseringsfunctie Met de ionenschakelaar 4 kunt u bij iedere combinatie van blaas- en verwarmingsstand ook de ioniseringsfunctie inschakelen. Als het haar met een haardroger wordt gedroogd, wordt het haar statisch geladen en gaat het rechtop staan. De ioniseringsfunctie zorgt ervoor dat de statische lading van het haar wordt geneutraliseerd en opgeheven. 20 Haar drogen en stylen Om het haar snel te drogen, verdient het aanbeveling eerst korte tijd een hoge blaas- en verwarmingsstand te kiezen. [. . . ] Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst. 22 Garantie U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SHTD 2200 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SHTD 2200 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag