Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER. Wij hopen dat dit SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER te teleladen.


SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (336 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER (404 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U mag de Profi haardroger in geen geval onderdompelen in een vloeistof en geen vloeistoffen in de behuizing van de Profi haardroger laten komen. Stel het apparaat niet bloot aan vocht en gebruik het niet in de openlucht. Mocht er toch een keer vloeistof in de behuizing van het apparaat terechtkomen, haal dan direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat door deskundig personeel repareren. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water, vooral niet in de buurt van wasbakken, badkuipen of vergelijkbare objecten. [. . . ] Leg de Profi haardroger nooit in ingeschakelde toestand weg en laat het ingeschakelde apparaat nooit zonder toezicht. Leg de Profi haardroger nooit neer nabij warmtebronnen en bescherm het netsnoer tegen beschadiging. Als de Profi haardroger is gevallen of beschadigd is, mag u het apparaat niet meer gebruiken. Hiermee kunt u de sterkte van de luchtstroom (schakelaar voor de blaasstand t) en de verwarmingsstand (schakelaar voor de verwarmingsstand y) afzonderlijk kiezen: Blaasstand 0/ haardroger is uit 1/ zwakke luchtstroom 2/ sterke luchtstroom Verwarmingsstand 1/ koude luchtstroom 2/ matig warme lucht 3/ hete lucht Gebruik in overeenstemming met gebruiksdoel De Profi haardroger wordt gebruikt voor het drogen en in model brengen van menselijk haar, in geen geval voor pruiken en haarstukjes van synthetisch materiaal. de Profi haardroger is uitsluitend bestemd voor het privé-huishouden. Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht. Dit apparaat is niet gemaakt voor bedrijfsmatige of industriële doeleinden. Na het gebruik schakelt u het apparaat uit, door de schakelaar voor de blaasstanden t op "0" te zetten. Met de koelstanden-toets u kunt u bij iedere combinatie van blaas- en verwarmingsstanden een koude luchtstroom produceren. Als u uw haar bijzonder voorzichtig wilt drogen, of in geval van zogeheten "luchtgedroogde permanent", gebruikt u de vinger diffuser i. Haal hiervoor eerst de concentrator q eraf en zet de vinger diffuser i erop: · Let erop, dat één van de plastic pallen aan de vinger diffuser i in de geleider op de haardroger grijpt. Met de ionen-functieknop r kunt u bij iedere combinatie van blaas- en verwarmingsstanden extra de ionen-functie erbij schakelen. Door het drogen van de haren door middel van een haardroger worden de haren statisch geladen en beginnen zij te , , vliegen". Het haar wordt zacht, soepel, glanzend en laat zich gemakkelijker kappen. Voordat u het haar uitkamt, laat u het even afkoelen, zodat het kapsel in vorm blijft. Om de haren te laten afkoelen kunt u de toets Om de haren snel te drogen, adviseren wij u om Eerst korte tijd hoge blaaskracht en hete lucht te gebruiken. Met de ingesloten concentrator q kunt u de luchtstroom gericht inzetten om te stylen: · Zet de concentrator q voor op de haardroger: let erop, dat één van de plastic pallen aan de concentrator q in de geleider op de haardroger grijpt. Draai de concentrator q in de andere richting en trekt hem naar voren eraf, als u een bredere luchtstroom wilt gebruiken. [. . . ] Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SHTC 2200 B1 IONIC HAIRDRYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag