Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHS 220 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHS 220 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SHS 220 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHS 220 A1 te teleladen.


SILVERCREST SHS 220 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1929 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SHS 220 A1 (2363 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SHS 220 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING Gevaar door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming!Er kan gevaar van het apparaat uitgaan in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming en/of andersoortig gebruik. Het apparaat uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bestemming. Claims van welke aard ook wegens schade uit gebruik in strijd met de bestemming, onvakkundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van ongeoorloofde reserveonderdelen zijn uitgesloten. [. . . ] Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Alleen bij deze onderdelen is gegarandeerd, dat zij zullen voldoen aan de veiligheidseisen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet wordt gebruikt. Let erop, dat het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet in aanraking komt met hittebronnen, zoals kookplaten of open vlammen. Gebruik geen externe tijdschakelklok of een separaat systeem voor afstandbediening om het apparaat te gebruiken. Haal de stekker uit het stopcontact als er storingen optreden en bij onweer. OPMERKING Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen worden uitgevoerd door een klantenservice die door de fabrikant geautoriseerd is, anders wordt er geen garantie meer gegeven bij schade die nadien optreedt. Een massage met hete stenen is niet aan te raden als u zwanger bent, omdat dit mogelijk de bloedsomloop kan belasten. Een massage met hete stenen is niet aan te raden , als er buiten temperaturen heersen boven de 25°C, omdat dit mogelijk de bloedsomloop extra kan belasten. Het apparaat wordt standaard met volgende componenten geleverd: 1 opwarmstation 1 transparante afdekking 4 grote stenen 2 kleine stenen met massage-noppen 1 tang 1 gebruiksaanwijzing OPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. Bij een onvolledige levering of bij beschadigingen door een verkeerde verpakking of door het transport neemt u contact op met de service-hotline (zie hoofdstuk Service). 1 afdekking 2 kleine steen met massage-noppen 3 grote steen 4 opwarmstation 5 temperatuurkeuzeschakelaar 6 Indicatielampje 7 opwarmstiften 8 tang Haal alle delen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen uit afvoertechnische aspecten en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING Indien mogelijk de originele verpakking bewaren gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. Voor een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat moet de plaats van opstelling voldoen aan de volgende voorwaarden: Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond. Plaats het apparaat niet neer in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbaar materiaal. De oppervlakken van meubels bevatten eventueel bestanddelen, die de rubberen voetjes van het apparaat kunnen aantasten en week maken. Leg eventueel een antislipmatje onder de rubberen voetjes van het apparaat. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de netstekker in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact gehaald kan worden. Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het kenplaatje met die van uw lichtnet. [. . . ] Steek de stenen 2 3 na de reiniging weer op de opwarmstiften 7 en zet de afdekking 1 erop, zodat de stenen 2 3 tegen stof beschermd zijn. Dit apparaat voldoet met betrekking tot overeenstemming aan de wezenlijke eisen en de andere relevante voorschriften van de Europese richtlijn voor elektromagnetische tolerantie 2004/108/EC, evenals de richtlijn voor laagspanningsapparatuur 2006/95/EC. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SHS 220 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SHS 220 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag