Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHM 600 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHM 600 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SHM 600 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHM 600 A1 te teleladen.


SILVERCREST SHM 600 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (905 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SHM 600 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] eine neue Dokumentenmappe mit den importierten Bildern wird erstellt. ™ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dokumentenmappe und vergeben Sie unter „Umbenennen“ einen aussagekräftigen Namen für die Dokumentenmappe. Werkzeugleiste Am rechten Bildrand befindet sich die Werkzeugleiste, die Ihnen verschiedene Bearbeitungswerkzeuge zur Verfügung stellt: 1 2 3 4 5 1. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. [. . . ] – In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie het hoofdstuk Service). het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING ► Bewaar indien mogelijk de originele verpakking gedurende de garantietijd van het apparaat, om het apparaat bij aanspraak op de garantie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. NL Batterijen plaatsen/vervangen ♦ Open de afdekking van het batterijvak aan de bovenkant van het apparaat door de afdekking naar rechts te schuiven en af te nemen. ♦ Plaats de batterijen van het type AA/LR6/Mignon (meegeleverd) in het batterijvak . ™ Sluit het batterijvak door de afdekking terug te plaatsen en naar links te schuiven. 12 14:50 Bedieningselementen Bedieningselementen (zie uitklappagina afbeelding A) Toets NL /SCAN: aan/uit-knop; scanprocedure starten/stoppen Batterijvak Toets FORMAT: MicroSD-geheugenkaart formatteren Sleuf voor MicroSD-geheugenkaart USB-aansluiting Toets TIME SET: datum en tijd instellen LED ERR: te hoge scansnelheid LED SCAN: scannen wordt uitgevoerd Display Toets C/BW: scanmodus instellen Toets DPI: scanresolutie instellen Display-indicaties (zie uitklappagina afbeelding B) Indicatie SD-kaart: foto's worden opgeslagen op de MicroSD-geheugenkaart Indicatie effect: documenten worden in kleur of zwart/wit gescand Teller: toont het aantal gescande bestanden op de MicroSD-geheugenkaart Gekozen resolutie: HIGH: 600 dpi; LOW: 300 dpi Indicatie batterij: batterij is vol ; batterij is leeg 38 SHM 600 A1 Buch_73767_LB1. 12 14:50 Bediening en bedrijf Bediening en bedrijf In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen over de bediening en het bedrijf van het apparaat. NL MicroSD-geheugenkaart plaatsen/vervangen Voor de handscanner is een MicroSD-geheugenkaart nodig (meegeleverd) om documenten of afbeeldingen te scannen en op te slaan. ™ Steek de MicroSD-geheugenkaart met de metaalcontacten omhoog in de sleuf en druk voorzichtig op de kaart tot deze vastklikt. MicroSD-geheugenkaart formatteren Bij gebruik van een nieuwe MicroSD-geheugenkaart moet deze worden geformatteerd voordat u ermee kunt scannen. ™ Steek de MicroSD-geheugenkaart met de metaalcontacten omhoog in de sleuf en druk voorzichtig op de kaart tot deze vastklikt. NL Datum en tijd instellen ♦ Schakel het apparaat in met de toets /SCAN . Op het display verschijnt ## voor het jaar, waarbij ## staat voor een reeks cijfers die wordt gewijzigd in de juiste tijd resp. ™ Herhaal de twee laatste handelingen om de maand, de dag, het uur en de minuut in te stellen. ™ Na instelling van de minuut ( ##) drukt u opnieuw op de toets TIME SET om de modus voor instelling van de datum en tijd af te sluiten. 12 14:50 Bediening en bedrijf Scanresolutie instellen ♦ Druk op de toets DPI om te kiezen voor de hoge resolutie (HIGH = 600 dpi) of de lage resolutie (LOW = 300 dpi). NL Scanmodus instellen ♦ Druk op de toets C/BW om te kiezen tussen de modi kleur (COLOR) en zwart/wit (MONO). Scannen OPMERKING ► Vergewis u ervan dat het apparaat niet is aangesloten op een computer en dat de MicroSD-geheugenkaart is geplaatst voordat u gaat scannen. ™ Leg het document op een vlakke ondergrond en houd het met een hand erop vast. Let erop dat het scanbereik ), die op de tussen de markeringen van de scanbreedte ( zijkant van het apparaat staat aangegeven, wordt aangehouden. [. . . ] 12 14:50 Appendix Garantie U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. alleen dan kan het gratis inzenden van uw product worden gewaarborgd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SHM 600 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SHM 600 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag