Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHK 100 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHK 100 B2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SHK 100 B2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHK 100 B2 te teleladen.


SILVERCREST SHK 100 B2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (886 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SHK 100 B2 (916 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SHK 100 B2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is niet toegestaan om dieren, zuigelingen, kleine kinderen, warmteongevoelige of hulpeloze personen met het kussen te verwarmen. Een ander gebruik dan tevoren beschreven of een verandering aan het verwarmingskussen is niet toegestaan en kan tot letsel en / of beschadigingen aan het verwarmingskussen leiden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op ondoelmatig gebruik. De volgende veiligheids- en gevarenaanwijzingen zijn niet alleen voor uw eigen veiligheid resp. [. . . ] Dit verwarmingskussen mag niet door kinderen worden gebruikt, tenzij het bedieningselement 1 door een ouder of een toezichthoudend persoon tevoren ingesteld wordt of het kind correct geïnstrueerd is over het veilige gebruik van het verwarmingskussen. Let op dat u niet in slaap valt wanneer het verwarmingskussen in bedrijf is. Gebruik het verwarmingskussen niet voor lichaamsdelen die ontstoken, gewond of gezwollen zijn. Neem in geval van twijfel vóór gebruik contact op met een arts. In het andere geval kunnen de ontstekingen, het letsel en / of de zwellingen erger worden. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakpersoneel of een door de fabrikant erkende reparatieservice omdat hiervoor speciale gereedschappen vereist zijn. door ondeskundige reparaties kan aanzienlijk letselgevaar voor de gebruiker ontstaan. Als de netkabel van dit verwarmingskussen beschadigd is, dient u deze ter vermijding van gevaren door de fabrikant, een door de fabrikant erkende reparatieservice of een soortgelijk gekwalificeerd persoon te laten vervangen. Het verwarmingskussen alleen wordt aangesloten volgens de op het verwarmingskussen (etiket) vermelde spanning, Het verwarmingskussen alleen mag worden gebruikt in combinatie met het op het verwarmingskussen (etiket) vermelde bedieningselement 1 , · Het verwarmingskussen niet in opgevouwen of in elkaar geschoven toestand mag worden ingeschakeld, · Het verwarmingskussen niet sterk wordt geknikt, · Geen voorwerpen, zoals bijv. Koffers of een wasmand op het verwarmingskussen worden gelegd terwijl het kussen ingeschakeld is, · Geen warmtebron, zoals bijv. Een kruik of dergelijke voorwerpen, op het verwarmingskussen worden gelegd terwijl het kussen ingeschakeld is. Dek het bedieningselement 1 niet af en leg het niet op het verwarmingskussen wanneer dit ingeschakeld is. De elektronische onderdelen in het bedieningselement 1 van het verwarmingskussen veroorzaken tijdens het gebruik een lichte verwarming van het bedieningselement 1 . OPMERKING: Bij het eerste gebruik van het verwarmingskussen kan zich een kunststofgeur ontwikkelen die echter na korte tijd verdwijnt. Verbind eerst het bedieningselement 1 met het verwarmingskussen door de steekkoppeling 2 en de steker van het bedieningselement 3 in elkaar te steken (zie afb. Uitschakelen: Stel aan het bedieningselement 1 stand 0 in om het verwarmingskussen uit te schakelen. temperatuur instellen: Stel kort voor gebruik de maximale temperatuurstand (stand 6) in. Stel voor meerdere uren durend gebruik de middelste temperatuurstand in (stand 3). De elektronische sensortechniek voorkomt een oververhitting van het verwarmingskussen (over het hele oppervlak) door middel van een automatische uitschakeling in geval van een storing. Wanneer het verwarmingskussen in geval van een storing automatisch door het veiligheidsysteem wordt uitgeschakeld, brandt de weergave van de temperatuurstand aan het bedieningselement 1 ook in ingeschakelde toestand van het verwarmingskussen niet meer. Let op dat het verwarmingskussen na een storing om veiligheidsredenen niet meer mag worden gebruikt en naar het vermelde serviceadres moet worden opgestuurd. 5 seconden de gewenste temperatuurstand om het verwarmingskussen weer in te schakelen. [. . . ] Bewaar het verwarmingskussen wanneer u het gedurende een langere periode niet gebruikt in de originele verpakking op een droge plaats en zonder er iets op te leggen. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SHK 100 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SHK 100 B2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag