Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHGD 40 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHGD 40 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SHGD 40 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SHGD 40 A1 te teleladen.


SILVERCREST SHGD 40 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1055 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SHGD 40 A1 (1362 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SHGD 40 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten ServiceNiederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. 12 14:20 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. [. . . ] Als extra beveiliging adviseren wij het installeren van een lekstroombeveiliging met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. – Leg het apparaat nooit weg in de nabijheid van warmtebronnen en bescherm het netsnoer tegen beschadiging. – Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet verder gebruiken. laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. laat het apparaat als het defect is uitsluitend door bevoegd , deskundig personeel repareren. – Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 12 14:21 Inhoud van het pakket Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd: ▯ Ionen-straightener ▯ Gebruiksaanwijzing 1) Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de verpakking. – In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk “Service”). nL De verpakking afvoeren De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn gekozen vanwege milieu- en afvoertechnische aspecten. OPMERKING ► Bewaar de originele verpakking zo mogelijk gedurende de garantietijd van het apparaat, om het apparaat bij aanspraak op de garantie correct te kunnen verpakken. 12 14:21 Apparaatbeschrijving 1 Display 2 Toets Temperatuur NL 3 Toets Aan/Uit 4 Vergrendeling 5 Ophangoog 6 Verwarmingsplaten Vóór gebruik ■ Het haar moet schoon en droog zijn en vrij van stylingproducten. Uitgezonderd zijn speciale producten die het gladstrijken van het haar bevorderen. ■ Kam het haar voor gebruik van de straightener grondig om alle klitten te verwijderen. Bediening Voorbereiding OPMERKING ► De verwarmingsplaten 6 moeten vrij zijn van vuil. reinig ze eventueel voor gebruik (zie hoofdstuk “Reinigen”). Het apparaat is vergrendeld, de vergrendeling 4 is aan de kant 1) Steek de netstekker in een stopcontact. De kleur van het display 1 geeft aan of de temperatuur al is bereikt: – rood: de temperatuur is nog niet bereikt. [. . . ] 12 14:21 Apparaat afvoeren Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Informatie over de EG-conformiteitsverklaring Dit apparaat voldoet met betrekking tot overeenstemming aan de wezenlijke eisen en de andere relevante voorschriften van de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibliteit 2004/108/EC en van de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC. 12 14:21 Garantie U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SHGD 40 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SHGD 40 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag