Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFW 250 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFW 250 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SFW 250 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFW 250 A1 te teleladen.


SILVERCREST SFW 250 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (585 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SFW 250 A1 MANUAL 2 (548 ko)
   SILVERCREST SFW 250 A1 (463 ko)
   SILVERCREST SFW 250 A1 (703 ko)
   SILVERCREST SFW 250 A1 MANUEL 3 (822 ko)
   SILVERCREST SFW 250 A1 MANUEL 2 (745 ko)
   SILVERCREST SFW 250 A1 MANUEL 4 (678 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SFW 250 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er bestaat groot gevaar van ongelukken, als u door onjuist gebruik de beschermende voorzieningen op het apparaat buiten gebruik zet!Druk er nooit één of ander voorwerp in ­ met uitzondering van de telkens bij het stuk behorende stopper en de te verwerken levensmiddelen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires monteert of eraf haalt. Trek na het gebruik of bij werkonderbrekingen steeds de stekker uit het stopcontact, om te vermijden dat het per ongeluk gaat draaien. [. . . ] Vouw de uitvouwbare pagina naar buiten - u vindt daar een afbeelding van de volgorde van de montage. Haal het voorzetstuk voor de vleesmolen t zoals onder a) beschreven eraf. Haal alle eventuele opzetstukken eraf en reinig het voorzetstuk voor de vleesmolen t. Voor het sprits-opzetstuk q wordt het kruismes i met de veer u niet gebruikt!Trek de motiefstrepen q voor op het opzetstuk voor spritsgebak q eraf. Zet eerst de plastic schijf en dan de metalen schijf van het opzetstuk voor spritsgebak q in het voorzetstuk voor de vleesmolen t (zie uitvouwbare pagina). Leg het opzetstuk voor spritsgebak q er zo in, dat de inkeping op het opzetstuk voor spritsgebak q tegen de fixering in het voorzetstuk voor de vlees-molen t aan ligt. Steek de motiefstrepen q weer aan de voorzijde in het opzetstuk voor spritsgebak q. Let erop, dat de greep op de motiefstrepen q van het apparaat weg wijst. Monteer het voorzetstuk voor de vleesmolen t zoals onder a) beschreven. Om af te halen, eerst weer de motiefstreep q eraf trekken, dan de sluitring a eraf draaien en het opzetstuk voor spritsgebak q er weer uit halen. Laat het apparaat vervolgens ongeveer 30 minuten lang uitgeschakeld om o ververhitting te voorkomen. Nooit op de toetsen ON of REV bij wisseling van de looprichting drukken, zo lang de motor van het apparaat niet volledig stilstaat. Nooit de behuizing van het motorblok r openen ­ hier zitten geen bedieningselementen in. indien de behuizing geopend wordt , vervalt de aanspraak op garantie. Bij geopende behuizing bestaat er levensgevaar door een elektrische schok. Plaats het apparaat zodanig, dat het absoluut stabiel staat en in geen geval ( bijv. Door vibratie of verstrikt raken in het netsnoer) van de tafel kan vallen of in de buurt van open water kan komen. Grijp nooit naar een aangesloten of zelfs lopend apparaat, wanneer het gaat vallen of in het water komt - of bij andere noodsituaties!Trek gedurende een noodsituatie direct de stekker uit het stopcontact! Leg de levensmiddelen die verwerkt moeten worden in de vulschaal e en zet een opvangschaal voor onder de uitvoeropening. Druk eerst op de toets OFF om zeker te zijn, dat het apparaat nog uitgeschakeld is. [. . . ] Als de motor plotseling stil gaat staan, is het mogelijk, dat de interne overbelastingszekering ingeschakeld is. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan wacht u nog eens 15 minuten. Reinig de buitenkant en het netsnoer alleen met een licht vochtige doek. Anders kan zich een levensgevaarlijke situatie voordoen door een elektrische schok, als binnengedrongen vocht bij de elektrische leidingen komt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SFW 250 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SFW 250 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag