Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFS 150 B3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFS 150 B3. Wij hopen dat dit SILVERCREST SFS 150 B3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFS 150 B3 te teleladen.


SILVERCREST SFS 150 B3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4467 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SFS 150 B3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is zijn uitgesloten. In de onderhavige gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt: GEVAAR Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een dreigende gevaarlijke situatie. Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. [. . . ] het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING Bewaar indien mogelijk de originele verpakking gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. Voor een veilig en storingvrij gebruik van het apparaat moet de opstellingslocatie aan de volgende voorwaarden voldoen: Plaats het apparaat op een vaste, vlakke en zuiver horizontale ondergrond. Gebruik het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen. Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat het netsnoer in noodgevallen makkelijk kan worden uitgetrokken. LET OP Vergelijk voor het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het kenplaatje met die van uw lichtnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. Verzeker u ervan dat het netsnoer van het apparaat onbeschadigd is en niet over hete vlakken en/of scherpe kanten wordt geleid. In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen over de bediening en het bedrijf van het apparaat. Klap de geleiderail van het snijsysteem naar achteren en trek een stuk buisfolie tussen de geleiderail en het apparaatdeksel door. LET OP Gebruik voor het sealen alleen folie van PEHD (polyethyleen high density (hoge dichtheid)) of PE-LD (polyethyleen low density (lage dichtheid)). Anders wordt de sealnaad niet echt dicht en kan het apparaat beschadigd raken. Trek de gewenste lengte van de folie onder de geleiderail systeem door. Druk het snijsysteem omlaag en beweeg het naar links of rechts over de breedte van de zak. Om de zak vast te houden zodat die niet wegglijdt, legt u het uiteinde van de zak onder de afzuigsteun . De zak moet tot de met "Seal" aangegeven markeringen in het apparaat komen. Sluit het apparaatdeksel en druk met beide handen op de seal-toets gaat branden. LET OP Als het indicatielampje na uiterlijk 10 seconden niet uit is, is er sprake van een defect aan het apparaat!LET OP Vul de zak zodanig, dat er in geen geval resten van levensmiddelen of vloeistoffen bij het sealen kunnen uitlopen en in het apparaat kunnen komen. Wanneer u de zak niet vacuüm wilt trekken, sealt u nu de andere open kant. Bij het sealen kunt u ook de lucht uit de zak zuigen (vacuüm trekken): LET OP Trek geen zakken vacuüm met vloeistoffen erin. [. . . ] alleen dan kan het gratis inzenden van uw product worden gewaarborgd. OPMERKING De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SFS 150 B3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SFS 150 B3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag