Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER. Wij hopen dat dit SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER te teleladen.


SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (685 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER (806 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek na het gebruik of in geval van afwezigheid altijd de stekker uit het stopcontact. Het product staat onder spanning zolang de netstekker in het stopcontact steekt. Gebruik alleen speciale folies van kunststof, die geschikt zijn voor folie-sealapparaten. Laat het apparaat na ieder sealen afkoelen voordat u het verder gebruikt. [. . . ] Gebruik om te sealen alleen folie van PE-HD (Polyethylen high density (met hoge dichtheid)) of PE-LD (Polyethylen low density (met lage dichtheid)). Anders wordt de lasnaad niet echt dicht en kan het apparaat beschadigd raken. Naar gelang soort en dikte van de folie varieert de kwaliteit van de lasnaad. Druk met beide handen op de las-/snijd-toets y en houd deze ingedrukt, totdat het indicatielampje i gaat branden. Houd de las-/snijdtoets y zo lang ingedrukt, totdat het indicatielampje i weer dooft. Om beste resultaten te bereiken, gaat u tijdens het neerdrukken van de las-/snijdtoets y staan en drukt u deze met gelijkmatige druk met beide handen naar beneden. Als het indicatielampje i na uiterlijk 10 seconden niet uit is, is er sprake van een defect aan het apparaat!Deze is aan één einde geseald en gelijktijdig afgesneden van de rol buisfolie. Seal de resterende open kanten, tot op één, op dezelfde wijze. Vul de zak zodanig, dat er in geen geval resten van levensmiddelen of vloeistoffen bij het sealen kunnen uitlopen en in het apparaat kunnen komen. Anders functioneert het vacuüm trekken, sealen en snijden niet goed. Als u de zak niet wilt vacuüm trekken, sealt u nu de laatste open kant. Bij het sealen kunt u gelijktijdig de lucht uit de zak zuigen (vacuüm trekken): Sluit het apparaatdeksel u en druk het aan beide kanten stevig naar beneden. Zodra de lucht uit de zak gezogen werd, drukt u met beide handen op de las-/snijd-toets y en houdt u deze vast, zoals eerder beschreven, om de zak dicht te sealen. Trek de opvangbak q aan de zijdelingse handgrepen voorzichtig uit het apparaat. Wikkel net netsnoer niet om het apparaat heen, maar wikkel het onder op de bodem van het apparaat op de geleidingen die daarvoor zijn bestemd. Bewaar het apparaat droog en stofvrij, zodat er niets in de afzuiginstallatie komt te zitten. Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen, omdat deze de delen van kunststof kunnen beschadigen. [. . . ] Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. Vul onder "Afzender/besteller" in blokletters uw naam, aanspreektitel en telefoonnummer in (voor eventuele vragen onzerzijds). Overschrijving: maak het totaalbedrag Ons postadres: vooraf over op de volgende rekening Kompernaß Handelsgesellschaft mbH Burgstrasse 21 Kompernaß Handelsgesellschaft mbH 44867 Bochum IBAN: DE03440100460799566462 Deutschland SWIFT (BIC): PBNKDEFF 440 Bank: Postbank Dortmund AG Belangrijk: · Schrijf uw naam als afzender op kel in, alsmede uw naam en woonplaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SFS 150 A2 VACUUM SEALER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag