Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER. Wij hopen dat dit SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER te teleladen.


SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (575 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER (573 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Na de aangegeven KB-tijd moet het apparaat zolang worden uitgeschakeld tot de motor is afgekoeld. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Om verwondingen te vermijden, dient u erop te letten dat alle onderdelen correct zijn bevestigd. [. . . ] Het apparaat kan pas dan gebruikt worden als de klemmen zijn gesloten. Verzekert u zich ervan na ieder gebruik van de sapcentrifuge, dat de aan/uit-knop in de stand , , Uit" ("0") staat. De motor moet volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u het apparaat uit elkaar mag halen. Haal de netstekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, als u onderdelen verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt. Verzekert u zich ervan, dat het apparaat uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact gehaald, voordat u het apparaat monteert. Zet het sapreservoir t op de apparaatvoet u zodat de drie pennen en de uitloop voor het vruchtensap y in de openingen grijpen. Zet het filter d op de aandrijfas f en druk het naar beneden, zodat het voelbaar vast komt te zitten. Let op een goed vastzitten voordat u verder gaat met het monteren van het apparaat. Zet het deksel van de behuizing e op het sapreservoir t zodat de invulschacht w boven de snijdmessen van het filter d zit. Let erop, dat het deksel van de behuizing e vastzit in de opening van het sapreservoir t. Til de klemmen r omhoog en haak deze vast in de inkepingen op het deksel van de behuizing e. Druk het onderste gedeelte van de klemmen r tegen het apparaat totdat deze vast komen te zitten. Schuif het reservoir voor het vruchtvlees en het bezinksel s van onderen onder de uitwerpopening. Schuif de schuimfilter-plaat in het separate reservoir voor sapopvang h en zet het deksel erop. Plaats het separate reservoir voor sapopvang h zodanig naast het apparaat, dat de vruchtensapuitlaat y in het separate reservoir voor sapopvang h steekt. Voor optimaal gebruik adviseren wij het apparaat zodanig te plaatsen, dat het netsnoer naar achteren toe naar het stopcontact loopt. Alle elementen kunnen nu direct en eenvoudig worden gebruikt: - voorzijde de aan/uit-knop o, - links het reservoir voor vruchtvlees en bezinksel s - en aan de rechterzijde de uitloop voor het vruchtensap y. Belangrijk: Gebruik alleen vruchten die goed rijp zijn, aangezien het filter d anders kan dichtslibben. Grote pitten moeten altijd vóór het vullen uit de vruchten worden gehaald. Pitvruchten ( zoals appel, peren ) kunnen met schil en klokhuis worden verwerkt. Citrusvruchten, meloenen, kiwi's, rapen ) moeten altijd eerst worden geschild. Snijd vruchten en groenten in zodanig grote stukken, dat zij in de vulschacht w passen. [. . . ] Vervuilingen of overlopend vruchtensap moeten direct verwijderd worden, aangezien fruitvlekken later moeilijk te verwijderen zijn. Reinig de behuizing van het apparaat en het netsnoer alleen met een licht vochtige doek. Reinig de stopper q, het sapreservoir t, het separate reservoir om het sap op te vangen h, het deksel van de behuizing e en het reservoir voor vruchtvlees en bezinksel s in warm zeepsop en spoel deze zorgvuldig af. Het vulstuk q, het sapreservoir t, het deksel van de behuizing e, het separate reservoir voor sapopvang h en het reservoir voor vruchtvlees en droesem s zijn vaatwasmachinebestendig en kunnen worden gereinigd in de vaatwasmachine. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SFE 450 B1 JUICER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag