Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SEM 1100 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SEM 1100 A2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SEM 1100 A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SEM 1100 A2 te teleladen.


SILVERCREST SEM 1100 A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1162 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SEM 1100 A2 (1299 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SEM 1100 A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geachte klant, Met de aankoop van dit apparaat heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct van SilverCrest, dat in technisch en functioneel opzicht voldoet aan de modernste stand van ontwikkeling. Lees de hier gegeven informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en volledig gebruik kunt maken van alle functies ervan. Deze gebruiksaanwijzing maakt onderdeel uit van de espressomachine SEM 1100 A2 (navolgend aangeduid als apparaat) en voorziet u van belangrijke aanwijzingen voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming, de veiligheid, evenals voor de bediening van het apparaat. de gebruiksaanwijzing moet voortdurend nabij het apparaat beschikbaar zijn. [. . . ] Voordat u espresso of cappuccino kunt klaarmaken, moet het apparaat opwarmen. Verwarm het apparaat, als u het langere tijd niet heeft gebruikt, als volgt: 1) Vul het waterreservoir 1 met water. 3) Zet de zeefhouder w in het apparaat, doordat u deze aan de markering , , INSERT" op het apparaat erin zet en dan tegen de wijzers van de klok in, tot aan de markering , , LOCK" op het apparaat, draait. 5) Draai de stoomregelknop 2 dicht (tot aan de aanslag in richting , , - " draaien). Zodra het water uit de zeefhouder-openingen komt, draait u de functiedraaiknop 5 weer op de stand , , ". 9) Zodra het groene opwarm-indicatielampje 4 brandt, draait u de functiedraaiknop 5 op de stand , , ". OPMERKING Indien u vóór het klaarmaken van espresso hete stoom uit het apparaat heeft betrokken, adviseren wij u vóór het klaarmaken van de espresso een beetje heet water te betrekken. Draai de functiedraaiknop ", zodat heet water uit de spuitkop komt. Wacht een 5 in de stand , , paar seconden, voordat u de functiedraaiknop 5 weer op de stand , , " draait. OPMERKING Verzekert u zich er altijd van, dat de espressozeef 0 q schoon is en vrij van resten espressopoeder. 1) Als het apparaat opgewarmd is: Om een espresso klaar te maken, zet u de kleine espressozeef 0 in de zeefhouder w. Om twee espressi klaar te maken, zet u de grote espressozeef q in de zeefhouder w. 2) Vul de kleine espressozeef 0 tot aan de max-markering met espressopoeder. Vul de grote espressozeef q tot aan de max-markering met espressopoeder. Doe daarna, indien nodig, nog meer espressopoeder erbij, zodat de espressozeef 0 q tot aan de max-markering is gevuld. OPMERKING Het comprimeren van het espressopoeder is een wezenlijke procedure bij het klaarmaken van een espresso. Wordt het espressopoeder erg sterk geperst, dan loopt de espresso langzaam door en er ontstaat meer crema. Is het espressopoeder niet zo sterk gecomprimeerd, loopt de espresso snel door, er ontstaat maar weinig crema. 4) Zet de zeefhouder w in het apparaat, doordat u deze aan de markering , , INSERT" op het apparaat erin zet en dan tegen de wijzers van de klok in, tot aan de markering , , LOCK" op het apparaat, draait. 5) Zet één (twee) kopje(s) onder de zeefhouder-openingen. Wij adviseren, om de kopjes eerst met heet water om te spoelen, zodat de espresso niet te snel afkoelt. 6) Als het groene opwarm-indicatielampje 4 brandt, kunt u nu de functiedraaiknop 5 op de stand , , " draaien. [. . . ] ga zo te werk als beschreven op de gebruiksaanwijzing van de ontkalker. As u geen ontkalker heeft, kunt u alternatief als volgt te werk gaan: 1) Vul het waterreservoir 1 tot aan de max-markering. 5) Zet de zeefhouder w zonder espressopoeder in het apparaat en zet een kopje onder de zeefhouder w. 8) Zet de functieschakelaar 5 in de stand , , " en wacht, totdat het groene opwarm-indicatielampje 4 brandt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SEM 1100 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SEM 1100 A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag