Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SED 3.7 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SED 3.7 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SED 3.7 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SED 3.7 A1 te teleladen.


SILVERCREST SED 3.7 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (925 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SED 3.7 A1 (1193 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SED 3.7 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. EPILIERER SED 3. 7 A1 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum www. kompernass. com DE / AT / CH NL Bedienungs- und Sicherheitshinweise Bedienings- en veiligheidsinstructies Seite 1 Pagina 17 EPILIERER Bedienungs- und Sicherheitshinweise EPILEERAPPARAAT Bedienings- en veiligheidsinstructies Stand der Informationen · Stand van de informatie: 01 / 2012 · Ident. -No. : SED3. 7A1112011-3 IAN 71087 IAN 71087 1 2 3 3 4 5 6 7 8 0 9 q Inhaltsverzeichnis Einführung . 16 DE AT CH SED 3. 7 A1 1 DE AT CH Einführung Informationen zu dieser Bedienungsanleitung Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Epiliergerätes SED 3. 7 A1 (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit, den Anschluss sowie die Bedienung des Gerätes. Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Gerätes verfügbar sein. [. . . ] Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. HINWEIS Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen. 14 SED 3. 7 A1 Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE AT CH Service Deutschland Tel. : 01805 772 033 (0, 14 EUR/Min. 0, 42 EUR/Min. ) E-Mail: kompernass@lidl. de IAN 71087 Service Österreich Tel. : 0820 201 222 (0, 15 EUR/Min. ) E-Mail: kompernass@lidl. at IAN 71087 Service Schweiz Tel. : 0842 665566 (0, 08 CHF/Min. , Mobilfunk max. 0, 40 CHF/ Min. ) E-Mail: kompernass@lidl. ch IAN 71087 SED 3. 7 A1 15 DE AT CH Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www. kompernass. com 16 SED 3. 7 A1 Inhoud Inleiding . 31 NL SED 3. 7 A1 17 Inleiding Informatie bij deze gebruiksaanwijzing NL Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het epileerapparaat SED 3. 7 A1 (hierna aangeduid als 'apparaat') en bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming, de veiligheid, de aansluiting alsmede de bediening van het apparaat. De gebruiksaanwijzing moet altijd in de buurt van het apparaat beschikbaar zijn. Hij moet worden gelezen en gebruikt door elke persoon die is belast met de bediening van het apparaat en het verhelpen van storingen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze met het apparaat door aan de volgende eigenaar. Auteursrecht Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. elke reproductie, ook bij wijze van uitzondering, alsmede de weergave van de afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant. Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het epileren van menselijk haar in het privéhuishouden. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Aanspraken van welke aard dan ook op grond van schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming, ondeskundige reparaties, zonder toestemming uitgevoerde veranderingen of gebruik van niet toegestane vervangingsonderdelen, zijn uitgesloten. 18 SED 3. 7 A1 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een netspanning van 100 240 V ~ / 50/60 Hz. Haal bij storing van het apparaat en voordat u het apparaat schoonmaakt de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact. Trek altijd de stekker van het netsnoer de netvoedingsadapter uit het stopcontact, trek nooit aan het snoer zelf. Knik of plet het netsnoer niet en leid het netsnoer zodanig dat niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen. [. . . ] Veeg het apparaat en de netvoedingsadapter 9 af met een vochtige doek. Vergewis u ervan dat het apparaat voor het volgende gebruik volledig droog is. NL SED 3. 7 A1 27 Opbergen NL Bescherm de epileerkop 2 altijd met de meegeleverde beschermingskap 1. Berg het apparaat, het schoonmaakborsteltje q en de netvoedingsadapter 9 op in het opberghoesje 0. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SED 3.7 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SED 3.7 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag