Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SBTF 10 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SBTF 10 B2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SBTF 10 B2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SBTF 10 B2 te teleladen.


SILVERCREST SBTF 10 B2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (404 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SBTF 10 B2 (438 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SBTF 10 B2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Dispositif mains-libres Bluetooth SBTF 10 B2 ® Dispositif ® mains-libres Bluetooth Mode d'emploi Bluetooth -handsfree Gebruiksaanwijzing Bluetooth Freisprecheinrichtung Bedienungsanleitung ® ® KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www. kompernass. com ID-Nr. : SBTF 10 B2-06/11-V2 IAN: 69169 1 2 7 3 6 4 5 SOMMAIRE Consignes de sécurité Usage conforme Introduction Accessoires fournis Caractéristiques techniques Eléments de réglage Montage du kit mains libres dans le véhicule Connexion et déconnexion du kit mains libres PAGE 3 5 6 6 7 7 8 9 Pairage du kit mains libres à un téléphone portable 9 Pairage du kit mains libres à plusieurs téléphones portables 11 Déconnexion Rétablissement de la connexion 1 11 12 Utilisation du kit mains libres Chargement des appareils 5 V Elimination de pannes Nettoyage et entretien Mise au rebut Garantie & service après-vente Importateur Remarque sur la déclaration de conformité 12 14 14 15 16 17 18 19 Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et rabattez à cet effet la page avec les illustrations. Veillez à respecter strictement les indications lorsque vous mettez l'appareil en service. Si vous avez encore des questions concernant l'utilisation, veuillez alors prendre contact avec le service après-vente de votre pays. Gardez le mode d'emploi et remettez-le à des tiers en cas de transmission de l'appareil. 2 DISPOSITIF MAINS-LIBRES BLUETOOTH® Consignes de sécurité Explication du symbole : : Ce symbole attire l'attention sur des dangers particuliers lors de la manipulation, du fonctionnement ou de l'utilisation. [. . . ] · Druk op de multifunctie-toets en houd deze 7 tot 6 seconden ingedrukt, totdat na 3 seconden een kort, hoog geluidssignaal te horen is en na nog eens 3 seconden een opeenvolging van tonen, diep en hoog geluidssignaal. · Kies het handenvrij toestel , , Car Kit" uit de lijst van beschikbare apparaten in de mobiele telefoon. · Voer het voorgeprogrammeerde wachtwoord , , 9999" in en bevestig om de apparaten aan elkaar te koppelen. U hoort een lang, hoog geluidssignaal en de LED-toestandsaanduiding 6 knippert om de 3 seconden. · U kunt het handenvrij toestel nu gebruiken. Opmerking: Bij gebruik van nieuwere mobiele telefoons (smartphones), die zijn uitgerust met Bluetooth 2. 0 of een hogere versie, kan het zijn, dat de toegangscode , , 9999" niet ingevoerd moet worden. Als de koppeling niet binnen 2 minuten voltooid is, schakelt het handenvrij toestel uit zichzelf uit. De LED-toestandsaanduiding 6 dooft en u hoort een lang geluidssignaal. Bij sommige mobiele telefoons kan het voorkomen, dat de koppeling niet automatisch wordt uitgevoerd. In dit geval moet de koppeling bovendien worden uitgevoerd aan de mobiele telefoon. Zo lang dit niet is gebeurd, knippert het LED-toestandsaanduiding 6 iedere 3 seconden twee keer. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon. 30 Het handenvrij toestel aan meerdere mobiele telefoons koppelen U kunt het handenvrij toestel aan maximaal acht compatibele mobiele telefoons koppelen. Als een andere mobieletelefoon met het handenvrij toestel gekoppeld wordt, worden de koppelingsgegevens van de eerst gekoppelde mobiele telefoon gewist. Wordt het handsfree toestel ingeschakeld, probeert het binnen een paar seconden een verbinding met de laatst gebruikte mobiele telefoon te maken. Als er geen verbinding tot stand gebracht kan worden, dan blijft het handsfree toestel desondanks voor andere mobiele telefoons herkenbaar. Om het handsfree toestel met een gekoppelde mobiele telefoon te gebruiken, die niet de laatst gebruikte mobiele telefoon is, moet de verbinding via het Bluetooth®-menu van de mobiele telefoon tot stand gebracht worden. Verbinding verbreken Als u het contact van de mobiele telefoon met het handenvrij toestel wilt verbreken, bijv. om het met een ander Bluetooth® apparaat te verbinden: · Zet het handenvrij toestel uit of · Verbreek de verbinding met behulp van het Bluetooth®-menu in de mobiele telefoon. U hoeft de koppeling met het handenvrij toestel niet in het Bluetooth®-menu te wissen om de verbinding te verbreken. 31 De verbinding herstellen Als u het handsfree toestel opnieuw met de laatst gebruikte mobiele telefoon wilt verbinden: · Verzeker u ervan dat Bluetooth® in de mobiele telefoon geactiveerd is en zet het handenvrij toestel aan. Bij de verbinding met een eerder gekoppelde mobiele telefoon, moet geen pascode worden ingevoerd. U kunt uw mobiele telefoon zo instellen, dat er automatisch een verbinding met de mobiele telefoon wordt gemaakt bij het inschakelen van de handsfree set. Zodra de handsfree set in verbinding staat met een eerder gekoppelde mobiele telefoon, klinkt een hoog kort geluidssignaal als bevestiging van de verbinding. [. . . ] · Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. · Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch. · · · · 55 Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SBTF 10 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SBTF 10 B2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag