Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAVK 2000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAVK 2000 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SAVK 2000 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAVK 2000 A1 te teleladen.


SILVERCREST SAVK 2000 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (306 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SAVK 2000 A1 (301 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SAVK 2000 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Câble audio-vidéo SAVK 2000 A1 Câble audio-vidéo Mode d`emploi Component-AV-kabel Gebruiksaanwijzing KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www. kompernass. com ID-Nr. : SAVK 2000 A1-05/11-V2 IAN: 66885 SAVK 2000 A1 1 2 3 4 5 6 7 8 Sommaire Introduction . . 13 FR BE SAVK 2000 A1 1 Introduction FR BE Introduction Informations relatives à ce mode d'emploi Ce mode d'emploi fait partie intégrante du câble composite AV avec bloc d'alimentation SAVK 2000 A1 (désigné ci-après par appareil ou produit) et vous donne des indications importantes sur l'usage conforme, la sécurité, le raccordement, ainsi que l'opération de l'appareil. Le mode d'emploi doit en tous temps être accessible à proximité de l'appareil. Il doit être lu et utilisé par chaque personne chargée de l'opération et du dépannage de l'appareil. [. . . ] Si vous souhaitez charger l'accu de votre iPod, iPhone ou iPad, raccordez le connecteur USB 5 avec le raccord USB 3 de l'adaptateur de réseau . Vidéo (jaune) Audio gauche (blanc) Audio droite (rouge) 2 3 4 6 7 8 5 Fig. Schéma de raccordement 8 SAVK 2000 A1 Nettoyage/Entreposage Nettoyage/Entreposage Nettoyage AVERTISSEMENT Avant chaque nettoyage, retirez l'adaptateur de réseau de la prise. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil au cours du nettoyage. et le câble AV à l'aide Nettoyez l'adaptateur de réseau d'un chiffon doux, légèrement humidifié. En cas d'encrassement tenace, ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle doux sur le chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, car ils peuvent endommager les surfaces en plastique. FR BE Entreposage Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, coupez l'adaptateur de réseau de l'alimentation électrique et entreposez-le à un endroit propre, sec sans exposition directe au soleil. SAVK 2000 A1 9 Mise au rebut FR BE Mise au rebut Mise au rebut L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Ce produit est assujetti à la directive européenne 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. . 27 NL BE SAVK 2000 A1 15 Inleiding Inleiding NL BE Informatie bij deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing maakt onderdeel uit van het CompositeAV-kabel met netvoedingsadapter SAVK 2000 A1 (navolgend aangeduid als apparaat of product) en voorziet u van belangrijke aanwijzingen voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming, de veiligheid, de aansluiting evenals de bediening van het apparaat. De gebruiksaanwijzing moet altijd nabij het apparaat beschikbaar zijn. Zij moet door iedere persoon gelezen en toegepast worden, die belast is met de bediening en het verhelpen van storingen van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze met het apparaat door aan volgende eigenaren. Auteursrecht Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. herdruk, ook gedeeltelijk, evenals de weergave van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant. Beperking van aansprakelijkheid Alle technische informatie, gegevens en aanwijzingen voor de aansluiting en de bediening in deze gebruiksaanwijzing voldoen aan de laatste stand bij het in druk bezorgen en resulteren naar beste weten uit afweging van onze ervaringen en inzichten tot dusverre. Men kan op basis van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing geen aanspraken doen gelden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, gebruik dat niet volgens de bestemming is, ondeskundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van niet toegelaten onderdelen. 16 SAVK 2000 A1 Inleiding Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit product is uitsluitend bestemd voor de verbinding van een iPod, iPhone of iPad met de composite-videoaansluiting en de analoge audio-aansluitingen van een TV-toestel, resp. Via de USB-stekker, die met een computer of met de meegeleverde netvoedingsadapter kan worden verbonden, wordt de inhoud van iPad, iPhone of iPod gesynchroniseerd, resp. Het product kan met alle apparaten gebruikt worden van de iPod-, iPhone- en iPad-familie. Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Een ander of verdergaand gebruik dan dat, geldt als strijdig met de bestemming en kan leiden tot beschadigingen. Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is zijn uitgesloten. [. . . ] NL BE Let erop, dat u uw iPod, uw iPhone of iPad heeft geconfigureerd voor het zenden van een videosignaal naar uw TV-toestel, resp. Let ook op de aanwijzingen in de documentatie bij uw TV-toestel of ander apparaat, om de juiste aansluitingen te vinden. OPMERKING Als u gebruik maakt van een iPod zonder video-ondersteuning, kunt u het kabel gebruiken voor het synchroniseren van inhoud en het opladen van de accu. Als u de accu van uw iPod, iPhone of iPad wilt opladen, verbindt u de USB-stekker 5 met de USB-aansluiting 3 van de netvoedingsadapter . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SAVK 2000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SAVK 2000 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag