Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 7.4 LI A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 7.4 LI A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SAS 7.4 LI A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 7.4 LI A1 te teleladen.


SILVERCREST SAS 7.4 LI A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (462 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SAS 7.4 LI A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. 2012 12:03 Uhr Seite 9 Inhoudsopgave Gebruik in overeenstemming met bestemming Belangrijke veiligheidsvoorschriften Inhoud van het pakket Apparaatbeschrijving Technische gegevens Informatie over de accu's Montage van de wandhouder Opladen Bediening Schoonmaken Milieurichtlijnen Garantie en service Importeur Bladzijde 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. [. . . ] Gebruik alleen de netvoedingsadapter die met het apparaat is geleverd. € Probeer nooit batterijen die niet herlaadbaar zijn weer op te laden. Apparaatbeschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q Natzuigmondstuk Kierenmondstuk Wandhouder Netvoedingsadapter Holle stekker Aan/uit-knop Controlelampje voor opladen Ontgrendelknop Stoffilter-zak Stoffilter Vuilreservoir Opmerking: het apparaat wordt geleverd met ongeladen accu's. Voor het eerste gebruik van het apparaat moeten de accu's eerst 24 uur worden opgeladen. Let erop, dat er achter de markeringen waarin u de gaten voor de wandhouder 3 wilt boren geen stroomleidingen of andere leidingen of buizen verlopen. Zet de holle stekker 5 van de netvoedingsadapter 4, zoals op de navolgende afbeelding getoond, in de wandhouder 3. Voordat u de handstofzuiger voor het eerst gebruikt, dienen de accu's tenminste 24 uur te worden opgeladen. De accu’s bereiken hun volle capaciteit na een oplaadtijd van 24 uur. Voor het onderhoud van de accu’s adviseren wij het volgende: trek, nadat de accu’s zijn opgeladen, de netvoedingsadapter 4 uit het stopcontact. Zoek een geschikte montageplaats voor de wandhouder 3: De handstofzuiger moet er zonder problemen uitgetrokken kunnen worden en een stopcontact moet voor de netvoedingsadapter 4 binnen bereik zijn. Maak van de wandhouder 3 gebruik om de gaten te markeren: op deze wijze wordt de afstand juist afgemeten. Steek de pluggen in de gaten en schroef de wandhouder 3 met behulp van de schroeven vast. 2012 12:03 Uhr Seite 13 Opladen Opmerking: controleer of de aan/uit-knop 6 naar achteren geschoven is (stand „0”), voordat u met het opladen begint. € Plaats de handstofzuiger van boven in de wandhouder 3, zodat de holle stekker 5 in de stekkeraansluiting op de handstofzuiger glijdt. Het controlelampje voor het opladen 7 gaat rood branden en de oplaadprocedure begint. Bediening Let op: de zuigopening moet altijd vrij en mag niet verstopt zijn. verstoppingen resulteren in oververhitting en beschadiging van de motor. Aanwijzingen: • Let erop, dat de stoffilter 0 altijd is ingezet, voordat u het apparaat gebruikt. [. . . ] Droog alle onderdelen grondig af alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken of op te bergen. batterijen/accu's afvoeren Batterijen/accu's mogen niet met het huishoudelijke afval worden afgevoerd. Iedere verbruiker is wettelijke verplicht om batterijen of accu's af te geven bij een inzamelpunt van de gemeente of wijk of in een winkel. Deze verplichting heeft tot doel batterijen/accu's tot afval te kunnen verwerken op een manier die het milieu ontlast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SAS 7.4 LI A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SAS 7.4 LI A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag