Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 7.2 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 7.2 A2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SAS 7.2 A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 7.2 A2 te teleladen.


SILVERCREST SAS 7.2 A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (757 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SAS 7.2 A2 (786 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SAS 7.2 A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de handstofzuiger niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen of glasscherven. Gebruik de handstofzuiger niet voor het opzuigen van chemische producten, steengruis, gips, cement of andere vergelijkbare deeltjes. Het apparaat is niet geschikt voor ontvlambare en explosieve stoffen of chemische en agressieve vloeistoffen. Om ongelukken te voorkomen, berg het apparaat na gebruik op een droge plek op. [. . . ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Natzuigmondstuk Kierenmondstuk Wandhouder Netvoedingsadapter Holle stekker Aan/uit-knop Controlelampje voor opladen Ontgrendelknop Stoffilter met separate stofzak Vuilreservoir Het apparaat wordt geleverd met ongeladen accu's. Voor het eerste gebruik van het apparaat moeten de accu's eerst 24 uur worden opgeladen. Let erop, dat er achter de markeringen waarin u de gaten voor de wandhouder 3 wilt boren geen stroomleidingen of andere leidingen of buizen verlopen. Zet de holle stekker 5 van de netvoedingsadapter 4, zoals op de navolgende afbeelding getoond, in de wandhouder 3. Voordat u de handstofzuiger voor het eerst gebruikt, dienen de accu's tenminste 24 uur te worden opgeladen. De accu's bereiken hun volle capaciteit na een oplaadtijd van 24 uur. Voor het onderhoud van de accu's adviseren wij het volgende: trek, nadat de accu's zijn opgeladen, de netvoedingsadapter 4 uit het stopcontact. Zoek een geschikte montageplaats voor de wandhouder 3: De handstofzuiger moet er zonder problemen uitgetrokken kunnen worden en een stopcontact moet voor de netvoedingsadapter 4 binnen bereik zijn. Maak van de wandhouder 3 gebruik om de gaten te markeren: op deze wijze wordt de afstand juist afgemeten. Steek de pluggen in de gaten en schroef de wandhouder 3 met behulp van de schroeven vast. Controleer of de aan/uit-knop 6 naar achteren geschoven is (stand , , 0"), voordat u met het opladen begint. Plaats de handstofzuiger van boven in de wandhouder 3, zodat de holle stekker 5 in de stekkeraansluiting op de handstofzuiger glijdt. Het controlelampje voor het opladen 7 gaat rood branden en de oplaadprocedure begint. Let erop, dat de stoffilter 9 altijd is ingezet, voordat u het apparaat gebruikt. Zuig maximaal zoveel vloeistof op, totdat het vuilreservoir 0 tot aan de MAX-markering is gevuld. Haal de handstofzuiger uit de wandhouder 3, of, als u de wandhouder 3 niet gebruikt, trek de holle stekker 5 uit de stekkeraansluiting. Het kierenmondstuk 2, om nauwe, moeilijk te bereiken plaatsen te reinigen. Als de handstofzuiger weer voldoende energie heeft om te zuigen, brandt het controlelampje voor opladen 7 groen. Als het controlelampje voor opladen 7 groen gaat branden, zijn de accu's voor ca. Is de oplaadprocedure afgesloten, die in geval van geheel ontladen accu`s 12 - 15 uur kan duren, schakelt het apparaat automatisch over op de druppellading (onderhoudsfunctie). [. . . ] Droog alle onderdelen grondig af alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken of op te bergen. Iedere verbruiker is wettelijke verplicht om batterijen of accu's af te geven bij een inzamelpunt van de gemeente of wijk of in een winkel. Deze verplichting heeft tot doel batterijen/accu's tot afval te kunnen verwerken op een manier die het milieu ontlast. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SAS 7.2 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SAS 7.2 A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag