Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 150 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 150 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SAS 150 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAS 150 A1 te teleladen.


SILVERCREST SAS 150 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (530 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SAS 150 A1 (1154 ko)
   SILVERCREST SAS 150 A1 MANUAL 2 (458 ko)
   SILVERCREST SAS 150 A1 (1209 ko)
   SILVERCREST SAS 150 A1 (308 ko)
   SILVERCREST SAS 150 A1 MANUEL 2 (471 ko)
   SILVERCREST SAS 150 A1 MANUEL 3 (461 ko)
   SILVERCREST SAS 150 A1 MANUEL 4 (583 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SAS 150 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig en geef ze eventueel door aan derden. Mesbescherming Varioschakelaar messentoerental Schakelaar voor puls- / continubedrijf Knop voor de ontgrendeling van de mesafdekking Behuizing van het apparaat Mesafdekking Kabeloprolling / kabeldepot Voedingskabel Werktafel met geleidegroef Productslee Restenhouder met vingerbescherming Snijmes Het te snijden product moet ontdooid, zonder botten en uitgepakt zijn voordat u het met het apparaat kunt snijden. Ledere wijziging of ieder verderstrekkend gebruik van de machine is niet doelmatig en houdt een aanzienlijk ongevallenrisico in. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit ondoelmatig gebruik of verkeerde bediening. [. . . ] Knik of klem de voedingskabel 8 niet en rol hem niet op om de elektrische allesschnijder. Plaats de elektrische allesschnijder op een vlak, stroef oppervlak en dicht bij een contactdoos. Druk nu de aan de mesafdekking 6 omhoog staande zijde naar beneden, zodat de houderklemmen (aan de onderzijde van de productslee 10 ) vastklikken. Waarborg dat deze correct vastgeklikt zijn door de soepele loop van de productslee te testen. Trek de productslee 10 naar voren uit de geleidegroef 9 en til hem van de werktafel 9 om hem te verwijderen. Plaats de opvangschaal 17 zodanig op de behuizing onder de werktafel 8 dat het te snijden product daarin na het snijden direct en ongehinderd wordt opgevangen. Raak nooit het snijmes 12 wanneer de elektrische allesschnijder in bedrijf is!Druk de levensmiddelresten met de restenhouder 11 tegen de aandrukplaat. Gebruik de elektrische allesschnijder uitsluitend voor het snijden van huishoudelijke levensmiddelen en niet voor andere doeleinden. Gebruik de elektrische allesschnijder niet voor het snijden van diepgevroren levensmiddelen, botten, levensmiddelen met grote pitten of voor het snijden van nog verpakte levensmiddelen. Gebruik de elektrische allesschnijder nooit langer dan 10 minuten ononderbroken. Het snijmes 12 loopt nog even na nadat u de elektrische allesschnijder hebt uitgeschakeld. Stel de snijdikte uit veiligheidsoverwegingen na het gebruik van de elektrische allesschnijder weer terug op "0". Hard te snijden producten: Bij harde levensmiddelen kunt u de productslee 10 sneller tegen het snijmes 12 schuiven. Laag toerental / toerentalsymbool spits einde: Stel een laag toerental in wanneer u een zacht product wilt snijden. Schuif de varioschakelaar 2 volledig in de richting van het spitse einde. Hoog toerental / toerentalsymbool breed einde: Gebruik het hoge toerental wanneer u een hard product wilt snijden. Schuif de varioschakelaar 2 volledig in de richting van het brede einde. Opmerking: Tussen de maximale en de minimale instelling kunt u natuurlijk ook nog verdere individuele instellingen uitvoeren. Opmerking: U kunt de twee bedrijfsmodi van de elektrische allesschnijder aan de schakelaar voor puls- / continubedrijf 3 in- en uitschakelen. Het snijmes 12 loopt zonder dat u de schakelaar in deze stand hoeft te houden. Stilzetten van het continubedrijf: zet de schakelaar voor puls- / continubedrijf 3 in de "0"-stand en wacht totdat het snijmes helemaal tot stilstand gekomen is. [. . . ] Conform de Europese richtlijn 2002 / 96 / EC betreffende uitgediende elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan naar nationaal recht moeten oude elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. Over de afvoermogelijkheden van oude elektrische apparaten kunt u bij uw gemeente informeren. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SAS 150 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SAS 150 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag