Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAD 12 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAD 12 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SAD 12 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAD 12 A1 te teleladen.


SILVERCREST SAD 12 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1078 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SAD 12 A1 (1955 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SAD 12 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, onvakkundige reparaties, veranderingen die ongeoorloofd zijn uitgevoerd of gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen zijn uitgesloten. In deze gebruiksaanwijzing worden volgende waarschuwingen gebruikt: WAARSCHUWING Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden , kan dit letsel tot gevolg hebben. De aanwijzingen in deze waarschuwing opvolgen om persoonlijk letsel te vermijden. [. . . ] Trek de toevoer altijd aan de netstekker uit het stopcontact, niet aan het aansluitsnoer. Diffusiebol Dampuitlaatopening Aan/uit-knop met verlichting Ventilatiesleuf Waterreservoir Keramische schijf Richtingspijl voor uitgieten Maximale vulhoogte Stopcontact Netvoedingsadapter Maatbeker Let op de volgende veiligheidsvoorschriften, om gevaar te voorkomen: Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt door spelende kinderen. Let op de voorschriften voor de eisen aan de plaats van opstelling evenals voor de elektrische aansluiting van het apparaat, om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Het apparaat wordt standaard met volgende componenten geleverd: Aroma-diffuser SAD 12 A1 Netvoedingsadapter Maatbeker Gebruiksaanwijzing OPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er schade zichtbaar is. In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk Service). Haal alle delen van het apparaat en deze gebruiksaanwijzing uit de doos. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen uit afvoertechnische aspecten en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. LET OP Vergelijk voorafgaand aan het aansluiten van het apparaat de specificaties voor de vereiste ingangsspanning op het kenplaatje met de voor het bedrijf bestemde spanningsbron. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat er geen schade aan het apparaat ontstaat. Vergewis u ervan dat het snoer van de netvoedingsadapter onbeschadigd is en niet over hete vlakken en/of scherpe kanten wordt geleid, anders raakt het beschadigd. Aan op het apparaat, door aan de onderkant van het Houd uw handen en gezicht op geen geval tijdens het bedrijf boven de dampuitlaatopening . Oliedruppels kunnen in bepaalde gevallen het meubeloppervlak beschadigen. Neem de diffusiebol af en vul het waterreservoir met behulp van de meegeleverde maatbeker met max. Voeg aan het water 3-5 druppels van de gewenste 100% etherische olie toe. Door te drukken op de aan/uit-knop activeren: kunt u verschillende functies NL BE 1e keer drukken: Het apparaat wordt ingeschakeld, geurnevel en LED-kleurlichtspel starten. 2e keer drukken: Uw favoriete kleur wordt vastgehouden, de productie van de geurnevel wordt voortgezet. 3e keer drukken: Gekleurd licht wordt volledig uitgeschakeld, de productie van de geurnevel wordt voortgezet. OPMERKING Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld, zodra de vloeistof in het waterreservoir opgemaakt is. [. . . ] Dit apparaat voldoet wat betreft overeenstemming met de elementaire eisen en de andere relevante voorschriften van de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC, de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en de Ecodesignrichtlijn 2009/125/EC (verordening 1275/2008 appendix II, nr. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SAD 12 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SAD 12 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag