Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAB 160 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAB 160 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SAB 160 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SAB 160 A1 te teleladen.


SILVERCREST SAB 160 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1412 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SAB 160 A1 (1910 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SAB 160 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MASK (Bestimmte Sender verbergen) Drehen Sie den Multiregler, um folgende Einstellungen vorzunehmen: MASK DPI: Verbirgt die AF-Sender, die eine andere PI-Kennung haben. PTY-Funktion ein-/ausschalten Um die PTY-Suche zu aktivieren, drücken Sie die Taste PTY. Um die PTY-Suche zu deaktivieren, drücken Sie die Taste PTY erneut. Schalten Sie in diesem Fall die Fahrzeug-Heizung an, um die Feuchtigkeit vor Gebrauch verdunsten zu lassen. [. . . ] OPMERKING Om bij de toets RESET te komen, moet het bediendeel er helemaal afgehaald worden, zie ook hoofdstuk , , Bediendeel afnemen". Reset het apparaat: bij de eerste ingebruikname, na het aansluiten van de snoeren, als niet alle functietoetsen functioneren, bij het verschijnen van een foutmelding op het display. Druk op de toets BD/ENT, om te schakelen tussen UKW (F1, F2, F3) en middengolf (M1, M2). Houd één van de toetsen I of I twee seconden lang ingedrukt. Druk nu op de toetsen I of I, om de frequentie in stappen van 0, 05 MHz (UKW), resp. Als er ongeveer twee seconden lang geen toets wordt ingedrukt, is opnieuw de automatische zenderzoekactie ingesteld. 3 seconden lang één van de voorkeurtoetsen 1 tot 6 ingedrukt, om de actueel ingestelde zender op te slaan. Druk op de toets SCAN/REC, om het UKW-bandbereik te doorzoeken naar zenders met AF-signaal. De zoekactie stopt 5 seconden lang bij iedere gevonden zender en loopt dan verder. Als u de zender hoort en wilt opslaan, drukt u op de toets SCAN/REC, om de zoekactie te stoppen. 3 seconden lang één van de voorkeurtoetsen 1 tot 6 ingedrukt, om de actueel ingestelde zender op te slaan. Druk op één van de voorkeurtoetsen 1 tot 6, om de opgeslagen zender op te roepen. Er wordt onmiddellijk een zoekactie gestart, die bij iedere zender die gevonden wordt ca. U kunt naar alternatieve frequenties van een zender zoeken, zodat deze altijd optimaal kan worden ontvangen. Het apparaat zoekt nu altijd naar de optimale frequentie van de actueel ingestelde zender. Om alleen de regionale programma's van een zender weer te geven, houdt u de toets AF ingedrukt, totdat op het display de melding REG ON verschijnt. Om het landelijke programma weer in te schakelen, houdt u de toets AF ingedrukt, totdat op het display de melding REG OFF verschijnt. Met behulp van deze functie kunt u naar zenders van een bepaald genre zoeken. Volgende instellingen zijn mogelijk: POP M ROCK M NEWS AFFAIRS INFO EASY M LIGHT M SPORT EDUCATE DRAMA CLASSICS OTHER M CULTURE SCIENCE VARIED JAZZ COUNTRY WEATHER FINANCE CHILDREN NATION M OLDIES SOCIAL RELIGION PHONE IN FOLK M TRAVEL LEISURE DOCUMENT Rekening mee, dat deze informatie afhankelijk is van de regio, de radio-omroep en de zender. PTY-groep instellen Druk op de toets PTY en druk vervolgens meermaals op één van de cijfertoeten 1 tot 6, om de gewenste PTY-invoer te kiezen. Om te schakelen tussen de PTY-invoeren , , Muziekgenre" en, , Gesproken berichten" drukt u, bij de mededeling van de eerste PTY-invoer, opnieuw op de toets PTY. De cijfertoetsen zijn als volgt bezet: Toets 1 2 3 4 5 6 Muziekgenre POP M, ROCK M EASY M, LIGHT M CLASSICS, OTHER M JAZZ, COUNTRY NATION M, OLDIES FOLK M Gesproken berichten NEWS, AFFAIRS, INFO SPORT, EDUCATE, DRAMA CULTURE, SCIENCE, VARIED WEATHER, FINANCE, CHILDREN SOCIAL, RELIGION, PHONE IN TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT Als er 2 seconden lang geen invoer wordt gedaan, start een automatische zoekactie naar zenders, die overeenkomen met de PTY-invoer. [. . . ] Reinig de voorkant van het apparaat / het display uitsluitend met een licht vochtige, pluisvrije doek en een mild afwasmiddel. In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen over de lokalisering van storingen en het verhelpen van storingen. WAARSCHUWING Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om gevaren en materiële schade te vermijden: Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen, die door de fabrikant zijn geschoold. Door onvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren optreden voor de gebruiker en kan er schade ontstaan aan het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SAB 160 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SAB 160 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag