Gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH2398

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH2398. Wij hopen dat dit SILVERCREST KH2398 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH2398 te teleladen.


SILVERCREST KH2398 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1031 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST KH2398

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com - 12 - INHOUDSOPGAVE Gebruik in overeenstemming met bestemming Inhoud van het pakket Technische gegevens Veiligheidsvoorschriften De onderdelen Het apparaat in gebruik nemen De keukenradio onder een hangkast bevestigen De keukenradio neerzetten Het instellingsmenu Andere instelmogelijkheden Radiofunctie In geval van storingen Reinigen Milieurichtlijnen CE-conformiteit Importeur Garantie en service PAGINA 14 14 14 14 16 16 17 17 17 19 20 22 23 23 23 23 23 Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. - 13 - Gebruik in overeenstemming met bestemming De keukenradio is bestemd om neer te zetten of voor de montage onder een kast. De keukenradio is bestemd voor de ontvangst van FM-radiozenders, alsmede voor het wekken door geluidssignaal of radio. De keukenradio is niet bestemd om gebruikt te worden in bedrijfsmatige of industriële omgevingen. [. . . ] Dan wordt op deze dag van 8:00 – 23:00 uur op ieder vol uur 10 minuten lang het akoestische herinneringsalarm afgegeven, voor zover u het alarm niet beëindigt. Update-functie instellen Middels deze functie kan het apparaat de instellingen voor de tijd automatisch aan de hand van de RDS-data actualiseren. Druk opnieuw op de toets MODE/ j, om de instelling van de update-functie op te slaan (de weergave knippert 15 seconden, daarna is het opslaan voltooid) en te wisselen naar de instelling van de 12- of 24-uur modus. - 18 - Dimmerfunctie instellen Druk in de automaat-modus vijf keer op de j. Of houd de toets DIMtoets MODE/ MER/AOT i ingedrukt om de dimmerfunctie buiten de instellingenmenu’s om in te stellen. op het display o verschijnt DIM ON (toestand van levering) of DIM OFF. Druk en houd de toets DIMMER/AOT i opnieuw ingedrukt, om de dimmerfunctie te veranderen. DIM ON: het display o brandt 15 seconden lang, als een toets wordt geactiveerd. Druk op de toets UP 1( om weer over te schakelen op de 24-uur modus. In de 12-uur-modus verschijnt tussen 12:00 en 23:59 “PM” (post meridiem = namiddag) voor de tijdindicatie op het display o. Om één van de geheugenplaatsen 5–8 te bezetten, drukt u twee keer op de gewenste Preset-toetsen M1–M4 r–u. wekfunctie (Alarm 1-4) U kunt met de keukenradio vier alarmtijden programmeren. Wekfunctie Geluidssignalen Radio Uitgeschakeld Geen symbool Symbool op het display o u wilt worden gewekt: U kunt kiezen tussen „op werkdagen“ (Mo, Tu, We, Th, Fr), „weekeinde“ (Su, Sa) en „op iedere dag“ (Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa). Richt u zich daarbij naar de weergave van de weekdagen op het display o: Mo = Maandag Tu = Dinsdag We = Woensdag Th = Donderdag Fr = Vrijdag Sa = Zaterdag Su = Zondag 5. Als u de toets TIMER-toets g gedurende 2 seconden ingedrukt houdt, kunt u vervolgens door kort drukken op de TIMERtoets g een bepaalde dag van de week kiezen (bijv. Om terug te gaan naar de automatische modus, houdt u de toets TIMER-toets g opnieuw gedurende 2 seconden ingedrukt. € en de wekfunctie „Radio“ is gekozen, loopt de radio een uur lang op het vooraf ingestelde wekvolume. om te beëndigen drukt u op één van de ALARMtoetsen 1–4 r–u. € en de wekfunctie „Geluidssignalen“ is gekozen, klinken de geluidssignalen 10 minuten lang met toenemend volume. Druk in de automatische modus op één van de ALARM-toetsen 1–4 r–u voor de te programmeren alarm-geheugenplaats. Op het display o knipperen eerst de laatst ingestelde wektijd en het symbool voor het alarmtype. Druk zo vaak op de eerder ingedrukte ALARM-toets, totdat de gewenste alarmfunctie (zie tabel boven) op het display o wordt weergegeven. [. . . ] Com Milieurichtlijnen Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Apparaat afdanken • Voer het product of delen ervan af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereinigingsdienst. batterijen/accu's afvoeren • Batterijen/accu's mogen niet met het huishoudelijke afval worden afgevoerd. Garantie en service U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST KH2398

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST KH2398 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag