Gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH2159

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH2159. Wij hopen dat dit SILVERCREST KH2159 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH2159 te teleladen.


SILVERCREST KH2159 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3404 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST KH2159

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installatie- en bedieningshandleiding Kamerthermostaat met solarregeling FR 100 / FR 110 Voor CV-toestellen met BUS-compatibele Heatronic 3 of analoge 1-2-4 interface 6 720 617 177 (2008/07) NL 6 720 612 481-00. 1R Overzicht bedieningselementen en symbolen Overzicht bedieningselementen en symbolen 9 12 h 15 6 18 3 24 h 21 3 4 1 3 menu info 2 1 4 5 6 7 8 6 720 613 360-01. 3O Fig. 1 Bedieningselementen 2 6 720 617 177 (2008/07) Overzicht bedieningselementen en symbolen Bedieningselementen 1 Keuzeknop in de richting + verdraaien: menu/infoteksten naar boven scrollen of de waarde hoger instellen Keuzeknop in de richting – verdraaien: menu/infoteksten naar beneden scrollen of de waarde lager instellen Keuzeknop indrukken: menu openen of instelling/waarde bevestigen CV-circuit omschakelen 2 Bedrijfsstandenschakelaar voor CV-circuits: Automatische werking Continu Verwarmen Continu Sparen Continu Eco 3 : de volgende schakeltijd en de bijbehorende bedrijfsstand = Verwarmen, = Sparen, = Eco voor het CV-circuit te vervroegen naar de actuele tijd zetten. De boiler wordt gedurende 60 minuten tot de gewenste temperatuur opgewarmd, bij combiketels is het comfortbedrijf gedurende 30 minuten actief. menu Symbolen Actuele kamertemperatuur 9 Knipperend segment: actuele tijd (9:30 tot 9:45) Volle segmenten: tijdsperiode voor bedrijfsstand = Verwarmen op actuele dag of warmwater Aan (resp. ≥ 50 °C) (1 segment = 15 min) 21 15 Lege segmenten: tijdsperiode voor bedrijfsstand = Sparen op actuele dag of warmwater Uit (resp. [. . . ] Volle segmenten in het display geven de tijdsperiode aan, waarbinnen deze bedrijfsstand actief is. Lege segmenten in het display geven de tijdsperiode aan, waarbinnen deze bedrijfsstand actief is. – De kortste schakelperiode is 15 minuten (= 1 segment). Menustructuur en instelbereiken Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Wijzigen > Maandag, Dinsdag . . . Zondag Gebruik dit menu om het warmwaterprogramma voor afzonderlijke dagen individueel in te stellen. pagina 34. Menustructuur en instelbereiken Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Bekijken B Schakeltijden en bijbehorende bedrijfsstand voor Alle dagen, Ma - Vr, Za - Zo of de afzonderlijke weekdag als segmentring bekijken. Menustructuur en instelbereiken pagina 34. 6 720 617 177 (2008/07) 43 Instellen van het HOOFDMENU 6. 3. 3 Tijd-/temperatuurniveauprogramma voor warm water (alleen met FR 110 en boiler) Menu: Warm water > Warmwaterprogramma Gebruik dit menu wanneer u voor de warmwaterbereiding een programma met persoonlijk tijd-/ temperatuurprofiel wilt instellen. Het tijd-/temperatuurniveauprogramma is alleen instelbaar en actief, wanneer Warm water > Warm water en circulatiepomp > Apart van CV prog. is ingesteld. Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Wijzigen > Alle dagen Gebruik dit menu om het warmwaterprogramma met dezelfde tijden voor iedere dag te veranderen. P6: maximaal zes schakeltijden per dag met individuele temperatuurniveaus (15 °C t/m 60 °C). – Wanneer de in de boiler gemeten temperatuur lager ligt dan de gewenste temperatuurwaarde, dan wordt de boiler bijverwarmd. – Wanneer de gewenste temperatuurwaarde is bereikt (of overschreden), dan wordt niet bijverwarmd. – De kortste schakelperiode is 15 minuten (= 1 segment). C t 6 720 613 058-07. 1R Fig. 15 Voorbeeld warmwaterprogramma met tijd-/temperatuurniveauprofiel pagina 34. – Schakeltijden die niet nodig zijn door wissen uitschakelen. De segmenten op het display geven de tijdsperiodes van de volgende warmwatertemperatuurvraag aan: ≥ 50 °C – volle segmenten ≤ 20 °C – geen segmenten andere – lege segmenten Menustructuur en instelbereiken pagina 34. Menustructuur en instelbereiken Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Wijzigen Gebruik dit menu, wanneer u voor de warmwaterbereiding een tijdprogramma wilt aanpassen. • Naar basisinstelling terugzetten: warmwaterprogramma naar basisinstelling terugzetten pagina 26. pagina 34. Menustructuur en instelbereiken Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Wijzigen > Ma - Vr Gebruik dit menu om het warmwaterprogramma met dezelfde tijden voor de dagen maandag t/m vrijdag te veranderen. pagina 34. Menustructuur en instelbereiken 44 6 720 617 177 (2008/07) Instellen van het HOOFDMENU Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Wijzigen > Za - Zo Gebruik dit menu om het warmwaterprogramma met dezelfde tijden voor zaterdag en zondag te veranderen. pagina 34. Menustructuur en instelbereiken Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Wijzigen > Maandag, Dinsdag . . . Zondag Gebruik dit menu om het warmwaterprogramma voor afzonderlijke dagen individueel in te stellen. pagina 34. Menustructuur en instelbereiken Menu: Warm water > Warmwaterprogramma > Bekijken B Schakeltijden en bijbehorende temperaturen voor Alle dagen, Ma - Vr, Za - Zo of de afzonderlijke weekdag als segmentring bekijken. Menustructuur en instelbereiken pagina 34. 6 720 617 177 (2008/07) 45 Instellen van het HOOFDMENU 6. 3. 4 Tijdprogramma voor circulatiepomp (alleen met FR 110 en boiler) Het circulatieprogramma bepaalt, wanneer de circulatiepomp voor de warmwatercirculatie draait. Gebruik dit menu, wanneer u voor de circulatiepomp een tijdprogramma wenst. [. . . ] 71 B Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 31, 55, 60 Bediening - bedrijfsstand voor verwarming veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - bedrijfsstand warm water wijzigen . . . . . . . . . . . . 28 - CV-temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - ruimtetemperatuur veranderen . . . . . . . . . . . . 29, 40 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bedrijfsstand veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Begin verwarming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 BUS-deelnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 65 BUS-kabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 F Fabrieksinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 31 Foutindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 G Gangreserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Gegevens over het toestel - Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST KH2159

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST KH2159 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag