Gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 6778

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 6778. Wij hopen dat dit SILVERCREST KH 6778 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 6778 te teleladen.


SILVERCREST KH 6778 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1472 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST KH 6778 (1304 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST KH 6778

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KH 6778 DVD-player Bedieningshandleiding SilverCrest KH 6778 3 De Silvercrest KH 6778 DVD-player bevat een technologie voor de bescherming van het copyright, die door de procedurevereisten van bepaalde US-octrooien c. q. andere geestelijke eigendomsrechten van de Macrovision Corporation en andere copyrighteigenaars wordt beschermd. Het gebruik van deze technologie voor de copyrightbescherming dient door de Macrovision Corporation te worden goedgekeurd en is uitsluitend voor niet commercieel gebruik in privé omgeving bestemd; elk ander gebruik dient uitdrukkelijk te worden goedgekeurd door de Macrovision Corporation. "Dolby" en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories, Inc. [. . . ] In het display op de voorzijde van de DVD-player en op het televisiebeeldscherm wordt "Close" aangetoond, terwijl de disc-lade wordt gesloten. 1 Drukt u tijdens de weergave van een titel één keer op de toets "Pause/Step" op de voorzijde van de DVD-player of op de afstandsbediening. In het display op de voorzijde van de DVD-player knippert " ", op het televisiebeeldscherm wordt " " aangetoond. 2 Om de weergave van de titel voort te zetten, drukt u één keer op de toets "Play" . KH 6778 SilverCrest Weergave uitschakelen (Stop) Om de weergave van een titel op de geplaatste audio-cd uit te schakelen, drukt u één keer op de toets "Stop" op de voorzijde van de DVD-player of op de afstandsbediening. 3 Om de aanspeelfunctie uit te schakelen, drukt u tijdens de weergave één keer op de toets "Stop" . Directe titelselectie In plaats van met de toetsen "Skip +" en "Skip ­" kunt u de titels op de actueel weergegeven audio-cd ook met de volgende invoermogelijkheden direct selecteren: . . . met resume-functie Wanneer u de weergave van een titel op de geplaatste audio-cd door één keer op de toets "Stop" te drukken heeft uitgeschakeld, dan slaat de DVD-player automatisch de plaats op, waarop u de weergave heeft uitgeschakeld ("Resumefunktie"). Op het televisiebeeldscherm wordt "Stop [play om voort te zetten]" aangetoond. Van zodra u nu opnieuw op de toets "Play" op de voorzijde van de DVD-player of op de afstandsbediening drukt, wordt de weergave van de afgebroken titel van op de opgeslagen plaats voortgezet. Invoer van de titelnummers met de cijfertoetsen Om een titel door de invoer van het titelnummer met de cijfertoetsen direct te selecteren . . . 1 Drukt u tijdens de weergave van een titel, bij onderbroken of uitgeschakelde weergave op de met het titelnummer overeenstemmende cijfertoetsen op de afstandsbediening ­ bijv. op de toets "3" voor de derde titel of na elkaar op de toetsen "1" en "0" voor de tiende titel. 2 Druk dan één keer op de toets "OK" op de afstandsbediening. De weergave van de titel met het ingevoerde nummer begint nu onmiddellijk. zonder resume-functie Wanneer u de weergave van een titel op de geplaatste audio-cd door één keer op de toets "Stop" te drukken heeft uitgeschakeld en een tweede keer op de toets "Stop" drukt, dan wordt de opgeslagen plaats, waarop u de weergave hebt uitgeschakeld, gewist. Van zodra u opnieuw op de toets "Play" drukt, begint de weergave opnieuw bij de eerste titel van de audio-cd. Springen naar het titelbegin (Skip) Met de toetsen "Skip +" en "Skip ­" op de voorzijde van het toestel kunt u tijdens de weergave van een titel . . . · · vooruit naar het begin van de volgende titel of terug naar het begin van de vorige titel springen. Zoekfunctie (Search) Om titels of passages van bepaalde titels op de geplaatste audio-cd direct te selecteren, kunt u de zoekfunctie gebruiken: Passages van een titel via tijdpositie selecteren Om een bepaalde passage van een titel door de invoer van zijn tijdpositie in de titel te selecteren . . . 1 Drukt u tijdens de weergave van de titel of bij uitgeschakelde weergave één keer op de toets "Search" op de afstandsbediening. Het menu "Zoeken" wordt op het televisiebeeldscherm aangetoond: Spoor zoeken De telkens geselecteerde titel wordt onmiddellijk weergegeven, zonder dat u op de toets "Play" hoeft te drukken. Het nummer van de telkens geselecteerde titel wordt in het display op de voorzijde van de DVD-player, links naast de afspeeltijd aangetoond. Aanspeelfunctie (Disc Scan) Wanneer u de aanspeelfunctie inschakelt, worden de titels op de geplaatste audio-cd om beurten telkens enkele seconden lang weergegeven. 1 Drukt u tijdens de weergave van een audio-cd één keer op de toets "Stop" op de voorzijde van de DVD-player of op de afstandsbediening. 2 Druk aansluitend één keer op de toets "Title" op de afstandsbediening. De aanspeelfunctie start nu onmiddellijk met de eerste titel van de audio-cd. Tijd ­­:­­:­­ 2 Voer met de cijfertoetsen 0 tot 9 in het met "­ ­ : ­ ­ : ­ ­" gekenmerkte invoervak "Tijd" de tijdpositie van de gewenste passage in met zes cijfers, in uren, minuten en seconden. Voorbeeld: u wilt een passage selecteren, die een minuut na de aanvang van de titel begint. Druk na elkaar op de cijfertoetsen "0", "0" voor 0 uren; "0", "1" voor 1 minuut; "0", "0"voor 0 seconden · · · SilverCrest KH 6778 2 Druk aansluitend één keer op de toets "OK" op de afstandsbediening, om de weergave van de titel op de geselecteerde tijdpositie te starten. 1 Voor het snel zoeken vooruit drukt u tijdens de weergave op de toets "F. Fwd" . . . · · · · twee keer voor de dubbele zoeksnelheid; op het televisiebeeldscherm wordt " x2" aangetoond drie keer voor viervoudige zoeksnelheid; op het televisiebeeldscherm wordt " x4" aangetoond vier keer voor achtvoudige zoeksnelheid; op het televisiebeeldscherm wordt " x8" aangetoond vijf keer voor twintigvoudige zoeksnelheid; op het televisiebeeldscherm wordt " x20" aangetoond. [. . . ] Daardoor stijgt de algemene kwaliteit van het beeld, standbeelden en tekst bijvoorbeeld verschijnen scherper. Dolby Digital (5. 1) Dolby Digital, ook wel AC3 genoemd, is een digitaal toonformaat, waarbij maximum zes gescheiden audiokanalen kunnen worden getransporteerd. Bij de meeste actuele DVD's is de toon in het zogenaamde "Dolby Digital 5. 1" formaat opgeslagen; de "5" in de benaming "5. 1" staat voor drie voorste en twee achterste surround klankkanalen, de "1" voor het bastoonkanaal. Decoder De toon op DVD's met surroundklank voor filmvertoning thuis is in gecodeerde vorm op de DVD opgeslagen. Er bestaan verschillende coderingformaten voor verschillende doeleinden, bijv. AC-3 voor de weergave van Dolby digital surroundtoon. DTS DTS is de afkorting voor het Engelse "Digital Theatre System" en omschrijft één van de gangbaarste surround klankformaten voor DVD's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST KH 6778

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST KH 6778 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag