Gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2334

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2334. Wij hopen dat dit SILVERCREST KH 2334 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2334 te teleladen.


SILVERCREST KH 2334 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (891 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST KH 2334

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor schade die voortvloeit uit gebruik van het apparaat dat niet in overeenstemming is met de bestemming, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard!Plaats het apparaat niet in de regen en gebruik het apparaat ook nooit in een vochtige of natte omgeving. Zie erop toe dat het netsnoer tijdens het gebruik niet nat of vochtig wordt. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. [. . . ] Geluid uitschakelen Als u het geluid wilt uitzetten, drukt u op de toets MUTE of verlaagt u het volume tot , , MUTE" op de display wordt weergegeven. Als u het geluid weer wilt aanzetten, drukt u opnieuw op de toets MUTE , draait u aan de volumeknop of drukt op een van de toetsen VOL+ of VOL- . Let op: gedurende langere tijd luisteren naar muziek met een hoofdtelefoon bij volledig opengedraaid volume kan gehoorschade tot gevolg hebben Zet de telescoopantenne M omhoog en trek deze uit. -, BACK / langer dan één seconde ingedrukt om automatisch vooruit of terug zoeken te starten. Opmerking: u kunt de frequentie van een zender ook met de cijfertoetsen van de afstandsbediening invoeren. Typ daartoe voor de frequentie van een zender vier cijfers in, voor de zenderfrequentie 99, 2 MHz bijvoorbeeld de cijferreeks 0-9-9-2. Dit is niet mogelijk als op de display het bericht , , MUTE" wordt weergegeven. Als het stereosignaal te zwak is, kunt u de ontvangst soms verbeteren door op de toets ST. Als een zender behalve het programma ook RDS-informatie uitzendt, worden op de display afwisselend de naam van de zender, het soort programma en de frequentie weergegeven. De volgende programmatypen kunnen worden weergegeven: NEWS: nieuwsberichten AFFAIRS: politiek en actualiteit INFO: serviceprogramma SPORT: sport EDUCATE: educatieve programma's DRAMA: hoorspelen en literatuur CULTURE: cultuur en maatschappij SCIENCE: wetenschap VARIED: amusement/gesproken woord POP MUSIC: popmuziek ROCK MUSIC: rockmuziek EASY MUSIC: lichte muziek LIGHT MUSIC: lichte klassieke muziek CLASSIC: klassieke muziek OTHER MUSIC: overige muziek WEATHER: weer FINANCE: financieel CHILDREN: kinderprogramma's SOCIAL: sociaal RELIGION: religieus PHONE IN: inbelprogramma's TRAVEL: reisinformatie LEISURE: vrije tijd en hobby JAZZ: jazz COUNTRY: countrymuziek NATION M: inheemse muziek OLDIES: oudere muziek FOLK M: volksmuziek DOCUMENT: documentaires TEST: alarmtest ALARM: alarm U kunt tot 20 zenders op een eigen programmaplaats opslaan. MP3/WMA-formaat MP3 is een door het Fraunhofer Institut ontwikkeld procédé of formaat voor het comprimeren van audiodata. Muziekbestanden die in MP3-formaat zijn gecomprimeerd, hebben nog maar een fractie van de oorspronkelijke grootte, zodat veel meer muziek op gegevensdragers kan worden opgeslagen dan op de in de handel verkrijgbare audio-cd's, waarop de audiodata wordt opgeslagen in het CDAformaat. Het WMA-formaat (WMA = Windows Media Audio) is een compressieformaat van Windows voor audiobestanden, dat vergelijkbaar is met MP3. MP3- en WMA-bestanden kunnen net als de gegevensbestanden van een computer, worden opgeslagen in directory's (mappen). Daarmee start u een procedure voor het automatisch zoeken naar zenders, waarbij de zenders in de volgorde waarin ze worden gevonden worden opgeslagen op de geheugenplaatsen 1 tot en met 20. Opgeslagen zenders kiezen Als u een opgeslagen zender wilt selecteren, drukt u op de toetsen CHAN. U kunt met uw apparaat MP3/WMA-bestanden afspelen die zijn opgeslagen op USB-gegevensdragers (USB = Universal Serial Bus, universele seriële poort voor gegevensoverdracht) zoals bijvoorbeeld USB-sticks, of op Flash-geheugenkaarten van het type SD/MMC. Opmerking: vanwege het grote aanbod aan opslagmedia kan geen compatibiliteit met alle huidige en toekomstige opslagmedia worden gegarandeerd. Steek de USB-stekker van de USB-gegevensdrager in de USB-aansluiting ¸ van de radio, dan wel een SD- of MMC-kaart in de gleuf voor SD/MMC-kaarten . Terwijl het apparaat de nummers inleest, wordt op de display het bericht , , READING" weergegeven. Daarna wordt op de display kort het aantal op het medium aanwezige mappen (F) en nummers (T) weergegeven en aansluitend wordt het eerste nummer in de eerste map afgespeeld. tijdens het afspelen worden afwisselend het nummer , de voorbije speelduur van het nummer en de ID3-tags weergegeven. [. . . ] Voeg bij de verzending altijd een kopie van de aankoopnota (kassabon) toe. Het apparaat moet zodanig zijn verpakt dat het veilig kan worden vervoerd en het RMA-nummer moet direct zichtbaar zijn. Zendingen zonder RMA-nummer kunnen niet in behandeling worden genomen. Voor beschadigingen aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST KH 2334

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST KH 2334 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag