Gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2319

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2319. Wij hopen dat dit SILVERCREST KH 2319 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2319 te teleladen.


SILVERCREST KH 2319 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (366 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST KH 2319

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dek nooit de ventilatieopening van het apparaat af wanneer het is ingeschakeld. In het geval dat het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet verder gebruiken. In verschillende landen kunnen afwijkende landelijke bepalingen bestaan voor de toegewezen radiofrequentiebereiken. Houd er rekening mee dat u buiten het toegewezen radiofrequentiebereik ontvangen informatie niet mag verkopen, doorgeven aan derden of gebruiken voor niet-geëigende doeleinden. [. . . ] Aan de achterkant van het Music Center bevindt zich een draadantenne 2( voor de radio-ontvangst van FM-zenders. Om te zorgen dat het Music Center een goede ontvangst heeft, rolt u de draadantenne 2( helemaal uit. Als de ontvangst niet goed is, verander dan de positie van de draadantenne 2(. Heeft u een goede ontvangst, bevestig de draadantenne 2( dan op deze positie, bijvoorbeeld met plakband. Wanneer u het Music Center langere tijd niet gebruikt, Vervang altijd alle batterijen tegelijk en gebruik altijd Trek in geval van lekkende batterijen veiligheidshandschoenen aan. Luidsprekers Steek het rode kabeluiteinde van de linker luidspreker in de rode klemaansluiting (SPEAKER L) 2% van het Music Center. Steek het zwarte kabeluiteinde van de linker luidspreker in de zwarte klemaansluiting (SPEAKER L) 2^ van het Music Center. Steek het rode kabeluiteinde van de rechter luidspreker in de rode klemaansluiting (SPEAKER R) 2# van het Music Center. Steek het zwarte kabeluiteinde van de rechter luidspreker in de rode klemaansluiting (SPEAKER R) 2$ van het Music Center. Een MiniDisc-speler of een tv-toestel, aansluiten op het Music Center. Zodra u het Music Center op de netstroom hebt aangesloten, staat het in de standbystand en licht de STANDBY-toets q blauw op. U hebt de keuze uit de volgenden geluidsbronnen: · Sluit de 3, 5 mm stereo-jackplug van het audioapparaat aan op de 3 , 5 mm stereo-cinch-aansluiting voor het audioapparaat (AUX IN) 1@. Een MiniDiscspeler, aansluiten aan de achterkant van het Music Center. U kunt op het Music Center, middels een 3, 5 mm-stereojackplug, een opnameapparaat of een extra versterker aansluiten. gebruik hiertoe de LINE-OUT-aansluiting 3) op de achterkant van apparaat. Via de LINE-OUT-aansluiting 3) beschikt u over een rechtstreeks signaal, zonder equalizer- en volumeregeling. Sluit het externe apparaat met een 3, 5 mm-stereo-jackplug aan op de LINE-OUT-aansluiting 3) op de achterkant van apparaat. Druk net zo vaak op deze toets tot u het gewenste volume heeft ingesteld. Druk net zo vaak op deze toets tot u het gewenste volume heeft ingesteld. 2@ Voor een lager volume draait u de volumeknop (+) tegen de wijzers van de klok in. Wanneer u bij de volgende instellingen niet binnen 10 seconden op een toets drukt, gaat het display o terug naar de standaardweergave. De tot dan toe ingevoerde instellingen moeten dan opnieuw worden ingevoerd. [. . . ] Om de vorige titel van het opslagmedium af te spelen, 2) Houd deze zolang ingedrukt tot de gewenste plaats in de titel wordt bereikt. Per tien titels vooruit en achteruit Kies de gewenste programmaplaats met de toetsen Opgeslagen zenders kiezen In de radiofunctie kunt u de opgeslagen zenders kiezen. Schoonmaken van de behuizing: Haal eerst de netstekker uit het stopcontact. Voer het Music Center of onderdelen ervan af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST KH 2319

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST KH 2319 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag