Gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2301. Wij hopen dat dit SILVERCREST KH 2301 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST KH 2301 te teleladen.


SILVERCREST KH 2301 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2296 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST KH 2301

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Im Display erscheint die Anzeige HELLO und danach die zuletzt eingestellte Funktion. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste MEM oder PROG/MEM. Um die Stunden einzustellen, drücken Sie die Vorwärts-Taste oder die Rückwärts-Taste . Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste MEM oder PROG/MEM. [. . . ] Een MiniDisc-player of een TV-toestel aan de micro installatie aansluiten om het geluid via de micro installatie te kunnen weergeven. U kunt op de micro installatie een stereo-hoofdtelefoon met een 3, 5 mm jackplug aansluiten. De bus voor de hoofdtelefoon bevindt zich aan de onderzijde van de micro installatie. Wanneer u de hoofdtelefoon heeft aangesloten, worden de luidsprekers uitgeschakeld en hoort u het geluid alleen nog via de hoofdtelefoon. Gedurende langere tijd luisteren naar muziek met een hoofdtelefoon bij volledig opengedraaid volume kan gehoorschade tot gevolg hebben Voor de middengolf-ontvangst (MW) moet u de middengolfantenne aan de micro installatie aansluiten. Als u alle aansluitingen heeft gedaan, verbindt u de netstekker van het netsnoer met een stopcontact 230 V ~ /50 Hz. Als de micro installatie op een stopcontact is aangesloten, bevindt het apparaat zich in de stand-by modus en brandt het stand-by lampje rood. Als de tijd nog niet is ingesteld, wordt op het display - - : - - weergegeven. Om het apparaat weer in de stand-by modus te schakelen, drukt u op de toets POWER Op het display verschijnt de melding GOOD BYE en vervolgens de tijd, resp. Om het apparaat volkomen uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact. Om het volume te verhogen, drukt u op de toets op de afstandsbediening of u draait de volumeknop aan de voorzijde van het apparaat naar rechts. Om het volume te verlagen, drukt u op de toets VOLUME op de afstandsbediening of u draait de volumeknop aan de voorzijde van het apparaat naar links. De instelling voor het volume wordt duurzaam via een weergave in een balk aan de rechterzijde van het display getoond. Om het geluid weer in te schakelen, drukt u opnieuw op de toets MUTE, drukt u op één van de toetsen VOLUME / op de afstandsbediening of draait u aan de volumeknop op de voorzijde van het apparaat. De instelling van de tijd blijft niet bewaard, als het apparaat van het stroomnet wordt ontkoppeld. Daarna geeft het symbool voor de uren aan, dat de wekfunctie is ingeschakeld. Als u de wekfunctie uit of in wilt schakelen, drukt u kort op de toets TIMER. De zoekactie begint en stopt automatisch wanneer een frequentie met voldoende ontvangststerkte is gevonden. Om de zoekactie opnieuw te starten, houdt u nog een keer de vooruit-toets of de achteruit-toets kort ingedrukt. U kunt een tijd instellen waarna de micro installatie automatisch moet worden uitgeschakeld. Druk zo vaak op de toets SLEEP totdat u de uitschakeltijd heeft ingesteld. Met elke druk op de toets wordt de uitschakeltijd om tien minuten korter. [. . . ] Bij elke druk verschijnt op het display een opgeslagen titel, in oplopende volgorde van de programmaplaatsen. Met de herhaalfunctie kunt u afzonderlijke titels van een MP3-CD of alle titels van een MP3-CD herhaald afspelen. Om alle titels van een MP3-CD te herhalen, drukt u twee keer op de toets REPEAT. Om alle titels van een album of van een MP3CD te herhalen, drukt u drie keer op de toets Om de repeat-functies te beëindigen, drukt u zo vaak op de toets REPEAT totdat de melding REPEAT/ALL/ALBUM uit is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST KH 2301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST KH 2301 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag