Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SCC 35 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SCC 35 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SCC 35 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SCC 35 A1 te teleladen.


SILVERCREST SCC 35 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (922 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SCC 35 A1 (1419 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SCC 35 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht. Elk ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Aanspraken van welke aard dan ook wegens beschadigingen voortvloeiend uit gebruik dat in strijd is met de bestemming, zijn uitgesloten. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een netspanning van 120 - 240 V ~, 50/60 Hz. [. . . ] Als extra beveiliging adviseren wij het installeren van een lekstroombeveiliging met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. Leg het apparaat nooit weg in de nabijheid van warmtebronnen en bescherm het netsnoer tegen beschadiging. In het geval dat het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet meer gebruiken. laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren. Pak het in hete toestand alleen vast aan de greep of aan het geïsoleerde uiteinde. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. laat het apparaat als het defect is uitsluitend door bevoegd , deskundig personeel repareren. Deze apparaten kunnen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of wanneer ze zijn geïnstrueerd omtrent het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan. Het apparaat wordt standaard met volgende componenten geleverd: Konische lokkenstaaf Opbergtas 2 x vingerbeschermer Gebruiksaanwijzing OPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de ServiceHotline (zie hoofdstuk Service). Haal alle delen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos. WAARSCHUWING Verpakkingsmaterialen mogen niet door spelende kinderen worden gebruikt. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING Bewaar zo mogelijk de originele verpakking gedurende de garantietijd van het apparaat, om het apparaat bij aanspraak op de garantie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. 2 Indicatie van de ingestelde temperatuurstand 3 Indicatielampjes rood: aan/uit en verwarmen groen: ingestelde temperatuurstand bereikt 4 Regelaar temperatuurstand 5 Aan/uit-knop 6 Standvoet 7 Zone met optimale hitte 8 Opberghoesje - om het apparaat op te bergen 9 Vingerbeschermer - voor duim en wijsvinger Het haar moet schoon, droog en vrij van stylingproducten zijn. Uitgezonderd zijn speciale producten die het krullen van het haar ondersteunen. Kam het haar grondig voordat u het kapt, zodat zich geen knopen in het haar bevinden. Verdeel het haar in hanteerbare lokken en zet de bovenste lokken met haarspelden vast, zodat ze niet in de weg zitten. 1) Bescherm uw vingers met de vingerbeschermer 9, door deze over uw duim en wijsvinger te trekken. Temperatuurstand 1-3 3-5 5-7 M (Max) Haareigenschappen zeer fijn of geverfd haar normaal of golvend haar dik haar kroeshaar Zodra het apparaat de ingestelde temperatuurstand heeft bereikt, gaat het rode indicatielampje 3 uit en gaat het groene indicatielampje 3 aan. [. . . ] Neem contact op met de klantendienst · Neem contact op met de klantendienst · Laat de lok eerst afkoelen, voordat u doorgaat met het stylen van het haar. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SCC 35 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SCC 35 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag