Gebruiksaanwijzing SIEMENS TK53009

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS TK53009. Wij hopen dat dit SIEMENS TK53009 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS TK53009 te teleladen.


SIEMENS TK53009 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1815 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS TK53009

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat in gebruik nemen ●● Plaats het apparaat op een waterbesten­ dige, vlakke ondergrond. —● De netstekker met kabel tot op de geschikte lengte uit het kabelcomparti­ ment trekken en aansluiten. —● Het waterreservoir 11 wegnemen, uit­ spoelen en met vers, koud water vullen. Het systeem vullen Bij het eerste gebruik moet het waterlei­ dingsysteem van het apparaat nog worden gevuld. [. . . ] Het aantal LED’s 7a H, b I, c S, d J dat nu oplicht, staat voor de waterhardheid. —● De knop h nu zo vaak indrukken, tot het aantal LED’s voor de gewenste water­ hardheid oplicht; bijv. Opmerking: Als binnen 90 s geen knop wordt ingedrukt, schakelt het apparaat zonder de instelling te bewaren in de gebruiksklare modus. Bij het eerste gebruik of na vervanging van het filter moet het apparaat worden gespoeld. —● Het waterreservoir tot aan de markering “0, 5 l” met water vullen. Instellingen en visuele indicaties H licht op  waterreservoir is leeg en Het moet worden gevuld I licht op  schalen zijn vol: maak ze De I knippert  schalen ontbreken: De plaats ze terug leeg en plaats ze terug S licht op  serviceprogramma Het S knippert dient te worden inge­ schakeld, zie hoofdstuk “Service­ rogram­ a” p m Het serviceprogramma loopt J licht op  draaiknop moet op De g / h worden gezet J knippert  draaiknop moet op “O” De worden gezet 34 nl ●● Een voldoende groot opvangreservoir (ca. —● Als geen water meer uit het pijpje 8 komt, de draaiknop opnieuw op “O” zetten. —● Het waterreservoir en het waterleiding­ systeem vullen (zie “Het apparaat in gebruik nemen” en “Het systeem vullen”). De maalgraad instellen Met de schuifschakelaar 15 voor de koffie­ maalgraad kan de fijnheid van de gemalen koffie worden ingesteld. Ii nieuwe instelling wordt pas bij het De tweede of derde kopje koffie merkbaar. Tip: Kies een grovere maalgraad voor donker gebrande bonen en een fijnere voor lichtere bonen. Ii opnieuw stoom te maken, op de Om knop h drukken en het proces volledig herhalen. —● Resten van kalk, koffie, melk en ontkal­ kingsoplossing altijd direct verwijderen. —● De deur van de bereidingseenheid 21 openen en de koffieresten binnenin ver­ wijderen. Opmerking: Als het apparaat in koude toestand wordt ingeschakeld of na afname van koffie wordt uitgeschakeld, wordt het apparaat automatisch gespoeld. Het uiteinde van het pijpje 8c aan de voorkant met een stompe naald schoonmaken. —●  e rode knop 22a ingedrukt houden en D het handvat 22b naar boven draaien, tot het hoorbaar vastklikt. —● De bereidingseenheid 22 bij het handvat voorzichtig wegnemen en onder stro­ mend water zonder spoelmiddel reinigen. —●  e bereidingseenheid 22 tot aan de aan­ D slag opnieuw plaatsen. —●  e rode knop 22a ingedrukt houden en D het handvat 22b tot aan de aanslag naar onderen draaien, tot het hoorbaar vast­ klikt. 38 nl Serviceprogramma: ontkalken en reinigen in één Als bij het ingeschakelde apparaat de LED S oplicht, dient het apparaat onmiddellijk met het serviceprogramma te worden ontkalkt en gereinigd. Als het servicepro­ gramma niet volgens de instructies wordt gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken. [. . . ] De LED's â en h knipperen ●● Het waterreservoir 11 goed uitspoelen en met vers water vullen. —● Een kop onder het pijpje 8 houden en de draaiknop 6 op g / h zetten. Om schade ten gevolge van bevriezing bij transport en opslag te voorkomen, dient het apparaat vooraf volledig leeggemaakt te worden. —● Als geen stoom meer uit het pijpje 8 komt, de draaiknop opnieuw op “O” zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS TK53009

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS TK53009 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag