Gebruiksaanwijzing SIEMENS SN65M009EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN65M009EU. Wij hopen dat dit SIEMENS SN65M009EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN65M009EU te teleladen.


SIEMENS SN65M009EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2128 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SIEMENS SN65M009EU (2007 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SN65M009EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SN… SX… nl Inhoudsopgave Gebruik volgens de voorschriften . Tabel voor de waterhardheid Gebruik van onthardingszout Reinigingsproducte met zoutcomponente . 25 3 nl Gebruik volgens de voorschriften Afbreken van het programma . 26 kb ir u G e Gebruik volgens de voorschriften so n e g l v e d nfihv e rs t co r Reinigen en onderhouden . [. . . ] Deur sluiten. Startijdkiez n Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets P + of – net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets P + of – net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie h : verschijnt. Deur sluiten. 23 nl Apparaat bedienen Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie h de waarde : verschijnt. Bovendien wordt het einde van het programma door een zoemtoon akoestisch aangegeven. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets ` net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie h brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie h de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Deur sluiten. Automatisch uitschakelen na afloop van het programma of binnenverlichting* Automatischuitschakel n/Bin enverlichting * afhankelijk van het model Om energie te besparen kan de afwasautomaat 1 min. De binnenverlichting 1" brandt als de deur geopend is, onafhankelijk van de in- of uitgeschakelde AAN-/UITschakelaar (. Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets ` net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie h brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie h de waarde : … verschijnt. 24 Apparaat bedienen Om de instelling te wijzigen: 1. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Deur sluiten. Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: 1. Aanwijzing Laat het apparaat na het einde van het programma even afkoelen voordat u het opent. Zo voorkomt u dat er stoom vrijkomt die op den duur schade aan uw inbouwmeubelen kan veroorzaken. Afbreken van het programma (Reset) Afbrek nvanhetprogram a 1. Deur sluiten. 25 nl Reinigen en onderhouden Wijzigen van het programma Na het indrukken van de STARTtoets ` kan het programma niet gewijzigd worden. [. . . ] Let erop dat de waterafvoerslang niet geknikt, ingedrukt of ineen gestrengeld is en dat een stop in de afvoer het wegstromen van het water niet belemmert! 40 Plaatsen en aansluiten nl Drinkwateraansluiting 1. De drinkwateraansluiting volgens de montagehandleiding aansluiten met behulp van de bijgevoegde onderdelen. Zorg ervoor dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt. Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SN65M009EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SN65M009EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag