Gebruiksaanwijzing SIEMENS SN55M637EU/52 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN55M637EU/52. Wij hopen dat dit SIEMENS SN55M637EU/52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN55M637EU/52 te teleladen.


SIEMENS SN55M637EU/52 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (433 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SN55M637EU/52SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ·:< ·:< ·:<^ ABC ­ AAN/UIT-schakelaar inschakelen. ­ Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0. . . [. . . ] Het lampje van de toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit). De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen. Vul onthardingszout Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) . . . Deksel opendraaien. Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen. Direct hierna afwassen. $ Vul glansspoelmiddel Maakt blinkend schoon . . . 2 Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen. Vullen met glansspoelmiddel. Deksel dichtdraaien. Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen. Vul afwasmiddel Veel vuil, veel afwasmiddel . . . Apparaat inschakelen 50 ml 25 ml 15 ml Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten. Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP! 7 Programma kiezen Snel, zuinig of intensief . . . Programma-overzicht 9000 470 400 (8905) 640 MA h Start Reset 3 sec In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing Eventuele oorzaken Kraan verstopt of verkalkt Storing Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed Eventuele oorzaken Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd Oplossing Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien. Indicaties , , E:24" en , , 6" branden De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd De afvoerslang zonder knik plaatsen. Vlekken en strepen Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel Glansspoelmiddel Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapacitiet Instelling van het apparaat Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen) Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen) Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt Glazen niet geschikt voor afwasmachine Bij strepen: dosering verlagen. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet. Indicaties , , E:25" en , , 6" branden Een andere foutindicatie , , E:XX" brandt Afvoerpomp geblokkeerd Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). Serviesgoed niet droog Apparaat technisch defect Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Resterend water in het apparaat Programma nog niet beëindigd Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken). Roestvlekken op bestek Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. [. . . ] programma afbreken (zie Programma afbreken). Roestvlekken op bestek Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen. Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SN55M637EU/52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SN55M637EU/52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag