Gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/87 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/87. Wij hopen dat dit SIEMENS SN25M237EU/87 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/87 te teleladen.


SIEMENS SN25M237EU/87 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (433 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SN25M237EU/87SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afdekkingen krijgt u als extra toebehoren bij de klantendienst of uw dealer. Dagelijks gebruik Waarschuwig Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden inruimen of plat in de servieskorf leggen. De afwasautomaat alleen in het huishouden gebruiken en alleen voor het aangegeven doel: het afwassen van huishoudelijk serviesgoed. Bij vrijstaande apparaten erop letten dat het apparaat naar voren kan kiepen bij te vol geladen servieskorven. Het water in de spoelruimte is geen drinkwater. Bij de installatie Het apparaat volgens het installatieen montagevoorschrift plaatsen en aansluiten. [. . . ] Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden! 16 nl Programma-overzicht In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. van Soep, soufflé, saus, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten veel erg aangekoekt Gemengd Soep, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten Hoeveelheid etensresten Toestand van de etensresten Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het apparaat bewaard wordt. veel weinig weinig aangekoekt Afwasprogramma's Sterk 65° Normaal 65° Eco 65° Voorspoelen Programmaverloop Voorspoelen 65° Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Naspoelen 65° Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Drogen Programmakeuze Aan de hand van het soort en de hoeveelheid serviesgoed, resp. van de etensresten kunt u in het programmaoverzicht het juiste door u in te stellen programma vinden. 17 nl Afwassen Besparingstip Bij een niet vol beladen machine kunt u meestal gebruik maken van een minder sterk programma. Inschakelen van het apparaat Kraan helemaal opendraaien. Programma op de programmakiezer 1 instellen (alleen naar rechts draaien). Het programma begint. Programmagegevens De programmagegevens (duur, energieen waterverbruik) vindt u in de korte handleiding. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 2 van de waterhardheid. Programmaverloopindicatie De programmakiezer draait tijdens het afwassen met de wijzers van de klok mee automatisch door en geeft de actuele stand van het programma aan. Einde van het programma Het programma is afgelopen als u geen geruis van de pomp meer hoort en de programmakiezer weer de uitgangspositie (12 uur-stand) heeft bereikt. Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Hoofdschakelaar 5 uitschakelen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. 18 nl Onderbreking van het programma Hoofdschakelaar 5 uitschakelen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. vastschroeven. Grove/microzeef 20 nl Afvoerpomp * * niet bij alle modellen Grove etensresten in het spoelwater die niet door de zeven worden tegengehouden, kunnen de afvoerpomp blokkeren. Het spoelwater wordt dan niet afgepompt en blijft boven de zeef staan. In dit geval: De stekker van het apparaat altijd eerst uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen. Schroef uit de afdekking schroeven (torx T 20) en de afdekking eraf halen. Binnenruimte controleren op vreemde voorwerpen en deze ­ indien nodig ­ verwijderen. Zeven er weer in zetten en vastschroeven. Opsporing van storingen Kleine storingen zelf verhelpen De meest voorkomende storingen in het dagelijks gebruik van het apparaat kunt u zelf verhelpen zonder de hulp van de Servicedienst in te roepen. Hiermee bespaart u kosten en bent u ervan zeker dat u het apparaat weer snel kunt gebruiken. Het volgende overzicht kan u erbij helpen de oorzaken van de ontstane storingen vinden. Storingen Attentie Denk eraan: reparaties mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Mocht het uitwisselen van een onderdeel noodzakelijk zijn, let er dan op dat alleen originele onderdelen gebruikt worden. Ondeskundige reparatie of gebruik van niet-originele onderdelen kan aanzienlijke schade en gevaar voor de gebruiker opleveren. Torx T20 . . . Hierna de zeef schoonmaken die zich aan de aansluiting van de toevoerslang bevindt. [. . . ] Het apparaat alleen rechtop vervoeren Als het apparaat niet rechtop wordt vervoerd, dan kan er resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomen. Dit kan tot een verkeerd programmaverloop leiden. Bescherming tegen vorst Als het apparaat niet in een vorstvrije ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal laten leeglopen. Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen. Elektrische aansluiting Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op 230 volt wisselstroom aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SN25M237EU/87

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SN25M237EU/87 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag