Gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/86 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/86. Wij hopen dat dit SIEMENS SN25M237EU/86 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/86 te teleladen.


SIEMENS SN25M237EU/86 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (433 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SN25M237EU/86SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] – Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren. – Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. door struikelen te voorkomen: de afwasautomaat tijdens het in- en uitladen zo kort mogelijk openen. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwasen glansspoelmiddel. ã=Waarschuwing Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek * leggen. [. . . ] De op een bepaald ogenblik optredende wijziging van de looptijd wordt op de cijferindicatie )" aangegeven. Om bij verkorte looptijd optimale reinigingsresultaten te bereiken worden water- en energieverbruik verhoogd. Aqua-Sensor * * Afhankelijk van het model De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de AquaSensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma’s worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast. § Halve belading * Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de „Halve belading” bijschakelen. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine. · Hygiëne * Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. het afwassen van snijplanken of babyflesjes. Inschakelen van het apparaat – Kraan helemaal opendraaien. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets 0 wordt ingedrukt. Op de cijferindicatie )" knippert de vermoedelijke programmaduur. Het programmaverloop start. Ï IntensiefZone * Perfect voor gemengde belading. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. – Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Afbreken van het programma (Reset) – START-toets P gedurende ca. – AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Wijzigen van het programma Na het indrukken van de START-toets P kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). 20 nl Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis. Zeven De zeven 1R zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoerpomp terechtkomen. Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef. – Zeefcylinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen. Algemene toestand van de machine – Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: – afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. [. . . ] Met de instelling Warmwater : kunt u uw apparaat optimaal op het gebruik met warm water afstemmen. Wij adviseren hierbij een watertemperatuur (temperatuur van het instromende water) van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C. De aansluiting op warm water wordt niet aanbevolen als het water uit een elektrische boiler ter beschikking wordt gesteld. – Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets P net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SN25M237EU/86

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SN25M237EU/86 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag