Gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/82 SHORT INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/82. Wij hopen dat dit SIEMENS SN25M237EU/82 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M237EU/82 te teleladen.


SIEMENS SN25M237EU/82 SHORT INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (433 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SN25M237EU/82SHORT INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het foliemateriaal van polyetheen (PE) bestaat voor een deel uit secundaire grondstoffen. De banden (indien aanwezig) zijn van polypropeen (PP). Bij de installatie Het apparaat volgens het installatieen montagevoorschrift plaatsen en aansluiten. Tijdens het installeren mag de afwasautomaat niet op het lichtnet zijn aangesloten. Overtuig u ervan dat het aardingssysteem van de elektrische huisinstallatie volgens de geldende elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd. [. . . ] Een vol afwasmiddelbakje bevat 40 ml afwasmiddel. 40 ml 25 ml 15 ml Vullen met afwasmiddel Het afwasmiddelbakje 30 met afwasmiddel vullen. Neem voor een juiste dosering de gegevens van de fabrikant op de verpakking van het afwasmiddel in acht. Doordat de reinigingstabletten van verschillend fabrikaat op een verschillende manier oplossen, is het mogelijk dat bij korte programma's niet de volle reinigingskracht wordt bereikt. Voor deze programma's is een reinigingsmiddel in poedervorm beter geschikt. 10­15 ml afwasmiddel extra op de deur van het apparaat strooien. 14 nl Besparingstip Bij het mono-afwassysteem resp. als het serviesgoed niet erg vuil is, kunt u normalerwijze volstaan met minder afwasmiddel dan is aangegeven. Deksel van het afwasmiddelbakje sluiten: (1) deksel dichtschuiven en tot slot (2) licht erop drukken zodat de sluiting hoorbaar vastklikt. ATTENTIE !BELANGRIJKE AANWIJZINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN GECOMBINEERDE REINIGINGSPRODUCTEN Neem bij het gebruik van zogenaamde gecombineerde reinigingsproducten die het gebruik van bijv. glansspoelmiddel of zout overbodig moeten maken, de volgende belangrijke aanwijzingen in acht: Sommige producten met geïntegreerd glansspoelmiddel werken alleen in bepaalde programma's optimaal. Bij apparaten met automatische programma's hebben dergelijke producten meestal niet het gewenste effect. Bij gebruik van tabletten vindt u op de verpakking waar u de tabletten moet gebruiken (bijv. Let erop dat ook bij gebruik van tabletten het deksel van het afwasmiddelbakje gesloten is. Producten die het gebruik van regenereerzout overbodig maken, kunnen alleen binnen een bepaald waterhardheidsbereik gebruikt worden. Door wijzigingen in deze gegevens kan de looptijd (afhankelijk van het gekozen programma) sterk variëren. Doordat de beïnvloeding van de programmaduur pas tijdens het programmaverloop wordt herkend, kunnen grotere tijdsprongen optreden. Onderbreking van het programma Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen. Intensief drogen Door de functie , , Intensief drogen" te activeren wordt in alle programma's tijdens het glansspoelen een hogere temperatuur bereikt en daardoor een beter droogresultaat. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed bij een hogere temperatuur. ) Programmatoets A ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. Hoofdschakelaar 1 uitschakelen; de instelling blijft opgeslagen. Starttijd kiezen * * niet bij alle modellen U kunt het programma tot 19 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 4 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 3 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. 18 nl Programma afbreken (Reset) Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld: Programmatoetsen A en C gedurende ca. Om een nieuw programma te starten de hoofdschakelaar 1 weer inschakelen en het gewenste programma kiezen. Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. [. . . ] Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik. Help daarom mee en zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd. Alle kunststofdelen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. Hierdoor kunnen de kunststof afvaldelen bij de verwerking van het apparaat voor een milieubewuste recycling gescheiden worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SN25M237EU/82

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SN25M237EU/82 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag