Gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M205EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M205EU. Wij hopen dat dit SIEMENS SN25M205EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25M205EU te teleladen.


SIEMENS SN25M205EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2054 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SN25M205EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] QO *HEUXLNVDDQZLM]LQJ 6 $ % &   5HVHW VHF K 6WDUW 5HVHW VHF          nl Inhoudsopgave Afwassen . 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 Veiligheidsvoorschriften . 18 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering – Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] Op de cijferindicatie )" knippert de vermoedelijke programmaduur. Het programmaverloop start. Ï IntensiefZone * Perfect voor gemengde belading. U kunt erg vuile potten en pannen in de onderste servieskorf samen met normaal vervuild serviesgoed in de bovenste korf afwassen. De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd. ¿ Extra drogen * Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger. 18 nl Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie )" de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Automatisch uitschakelen na afloop van het programma * * Afhankelijk van het model Om energie te besparen wordt de afwasautomaat 1 minuut na afloop van het programma uitgeschakeld (fabrieksinstelling). Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld : Uit na 1 min : Uit na 120 min – Deur sluiten. – Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets P net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie )" brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . – Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )" de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. : Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. – Toets @ + indrukken tot de cijferindicatie )" op : springt. – Toets @ + of – net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. – Om de gekozen starttijd te wissen: de toets @ + of – net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )" : verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie )" de waarde verschijnt. : Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: – AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. – Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. 19 nl ã=Waarschuwing Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. – Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets P net zolang indrukken tot de cijferindicatie )" : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie )" brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . – Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )" de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Om de instelling te wijzigen: – Door indrukken van de toets 3 kunt u het programma Intensief drogen in: . [. . . ] De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie )" brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . – Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie )" de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Om de instelling te wijzigen: – Door indrukken van de toets 3 kunt u de instelling Warmwater uit- : of inschakelen : . De instelwaarde is opgeslagen. Aansluiten op de watertoevoer – Aansluiting volgens het montagevoorschrift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SN25M205EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SN25M205EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag