Gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25D202EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25D202EU. Wij hopen dat dit SIEMENS SN25D202EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS SN25D202EU te teleladen.


SIEMENS SN25D202EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2095 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS SN25D202EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] QO *HEUXLNVDDQZLM]LQJ 6 5HVHW VHF  6WDUW           nl Inhoudsopgave Afwassen . 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 Veiligheidsvoorschriften . 16 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering – Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] het afwassen van snijplanken of babyflesjes. Inschakelen van het apparaat – Kraan helemaal opendraaien. Het programmaverloop start. Ï IntensiefZone * Perfect voor gemengde belading. U kunt erg vuile potten en pannen in de onderste servieskorf samen met normaal vervuild serviesgoed in de bovenste korf afwassen. De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd. ¿ Extra drogen * Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger. 16 nl Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie H de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Automatisch uitschakelen na afloop van het programma * * Afhankelijk van het model Om energie te besparen wordt de afwasautomaat 1 minuut na afloop van het programma uitgeschakeld (fabrieksinstelling). Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld : Uit na 1 min : Uit na 120 min – Deur sluiten. Om de instelling te wijzigen: – Programmakiezer 8 draaien tot de gewenste waarde op de cijferindicatie H verschijnt. : Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. – Toets P net zo vaak indrukken tot de gewenste tijd wordt aangegeven. – Om de gekozen starttijd te wissen de toets P net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie : verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie H de waarde verschijnt. : Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: – AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. – Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. 17 nl ã=Waarschuwing Wijzigen van het programma Na het indrukken van de START-toets @ kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. – Programmakiezer 8 draaien tot de cijferindicatie H : aangeeft. Op de cijferindicatie H brandt de in de fabriek ingestelde waarde : (intensief drogen uit). De instelling als volgt wijzigen: – Door de programmakiezer 8 te draaien kunt u het intensief drogen in- : of uitschakelen : . De instelwaarde is opgeslagen. Onderbreken van het programma – AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. [. . . ] – Programmakiezer 8 draaien tot de cijferindicatie H : aangeeft. Om de instelling te wijzigen: – Door de programmakiezer 8 kunt of u de instelling Warmwater uit- : inschakelen : . De instelwaarde is opgeslagen. Aansluiten op de watertoevoer – Aansluiting volgens het montagevoorschrift. De toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS SN25D202EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS SN25D202EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag